timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Статичен анализ на python код от Виктор Драганов

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Драганов

Резултати

 • 3 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 3 точки общо
 • 3 успешни тест(а)
 • 8 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
import ast
import re


def set_rules(rules):
  if rules.get('line_length') is None:
    rules['line_length'] = 79
  if rules.get('forbid_semicolons') is None:
    rules['forbid_semicolons'] = True
  if rules.get('indentation_size') is None:
    rules['indentation_size'] = 4
  if rules.get('forbid_trailing_whitespace') is None:
    rules['forbid_trailing_whitespace'] = True


def check_lines(code, issues, rules):
  lines = code.split('\n')
  for i in range(1, len(lines) + 1):
    issues[i] = []
    line_length = len(lines[i - 1])
    if(line_length > rules['line_length']):
      issues[i].append('line too long ({0} > {1})'.format(
        line_length, rules['line_length']))
    semicolumn_m = re.search("(;)", lines[i - 1])
    if (semicolumn_m):
      issues[i].append('multiple expressions on the same line')


def critic(code, **rules):
  issues = dict()
  set_rules(rules)
  check_lines(code, issues, rules)

  tree = ast.parse(code)
  line_counter = 1
  for node in ast.walk(tree):
    if (isinstance(node, ast.ClassDef) and
        rules['methods_per_class'] is not None):
      methods = check_classdef_methods(node, rules['methods_per_class'])
      if methods is not None:
        issue = 'too many methods in class({0} > {1})'.format(
          methods, rules['methods_per_class'])
        issues[line_counter] = issue
    line_counter += 1
  return issues


def check_classdef_methods(classdef, number):
  methods = 0
  for node in ast.walk(classdef):
    if isinstance(node, ast.FunctionDef):
      methods += 1
  if methods <= number:
    return None
  else:
    return methods

Лог от изпълнението

FFF..FFFFF.
======================================================================
FAIL: test_dict_nesting (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 6 != 0

======================================================================
FAIL: test_forbid_trailing_whitespace (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 2 != 1

======================================================================
FAIL: test_indentation (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 2 != 1

======================================================================
FAIL: test_max_lines_per_function (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 8 != 1

======================================================================
FAIL: test_multiple_issues_all_over_the_place (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 16 != 5

======================================================================
FAIL: test_no_issues (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 8 != 0

======================================================================
FAIL: test_too_deep_nesting (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 6 != 1

======================================================================
FAIL: test_too_many_arguments (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 2 != 1

----------------------------------------------------------------------
Ran 11 tests in 0.101s

FAILED (failures=8)

История (1 версия и 0 коментара)

Виктор обнови решението на 18.05.2016 16:51 (преди над 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
import ast
import re


def set_rules(rules):
  if rules.get('line_length') is None:
    rules['line_length'] = 79
  if rules.get('forbid_semicolons') is None:
    rules['forbid_semicolons'] = True
  if rules.get('indentation_size') is None:
    rules['indentation_size'] = 4
  if rules.get('forbid_trailing_whitespace') is None:
    rules['forbid_trailing_whitespace'] = True


def check_lines(code, issues, rules):
  lines = code.split('\n')
  for i in range(1, len(lines) + 1):
    issues[i] = []
    line_length = len(lines[i - 1])
    if(line_length > rules['line_length']):
      issues[i].append('line too long ({0} > {1})'.format(
        line_length, rules['line_length']))
    semicolumn_m = re.search("(;)", lines[i - 1])
    if (semicolumn_m):
      issues[i].append('multiple expressions on the same line')


def critic(code, **rules):
  issues = dict()
  set_rules(rules)
  check_lines(code, issues, rules)

  tree = ast.parse(code)
  line_counter = 1
  for node in ast.walk(tree):
    if (isinstance(node, ast.ClassDef) and
        rules['methods_per_class'] is not None):
      methods = check_classdef_methods(node, rules['methods_per_class'])
      if methods is not None:
        issue = 'too many methods in class({0} > {1})'.format(
          methods, rules['methods_per_class'])
        issues[line_counter] = issue
    line_counter += 1
  return issues


def check_classdef_methods(classdef, number):
  methods = 0
  for node in ast.walk(classdef):
    if isinstance(node, ast.FunctionDef):
      methods += 1
  if methods <= number:
    return None
  else:
    return methods