timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Марио Даскалов

Обратно към всички решения

Към профила на Марио Даскалов

Код

1
2
3
4
# Проекта ми ще представлява emulator за NES(https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System).
# Основната ми цел е всъщност да подкарам Donkey Kong(https://en.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong) на него, тъй като се води най-лесната за емулация игра. 
# Емулатора ще предлага стандартните неща без звук, там познанията ми по принцип са ми недостатъчни(как звука се представя в компютрите и т.н.). 
# Като цяло не планувам да използвам много външни библиотеки, предполагам нещо за вдигането на един прост UI и може би някоя библиотечка за OpenGL.

История (2 версии и 1 коментар)

Марио обнови решението на 30.04.2016 21:26 (преди около 4 години)

1
# Проекта ми ще представлява emulator за NES(https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System). Основната ми цел е всъщност да подкарам Donkey Kong(https://en.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong) на него, тъй като се води най-лесната за емулация игра. Емулатора ще предлага стандартните неща без звук, там познанията ми по принцип са ми недостатъчни(как звука се представя в компютрите и т.н.). Като цяло не планувам да използвам много външни библиотеки, предполагам нещо за вдигането на един прост UI и може би някоя библиотечка за OpenGL.

Марио обнови решението на 30.04.2016 21:27 (преди около 4 години)

1
2
3
4
# Проекта ми ще представлява emulator за NES(https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System).
# Основната ми цел е всъщност да подкарам Donkey Kong(https://en.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong) на него, тъй като се води най-лесната за емулация игра. 
# Емулатора ще предлага стандартните неща без звук, там познанията ми по принцип са ми недостатъчни(как звука се представя в компютрите и т.н.). 
# Като цяло не планувам да използвам много външни библиотеки, предполагам нещо за вдигането на един прост UI и може би някоя библиотечка за OpenGL.