timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Стилиян Стоянов

Обратно към всички решения

Към профила на Стилиян Стоянов

Код

1
2
3
4
""" Здравейте, идеята ми за проект е нещо като accounting система, която се състои най-основно от 3 части. Първата събира логове от компютри за използваните ресурси(най-основно процесорно време) и ги изпраща чрез message queues или post на някакъв REST service на сървър. Втората част(сървърната) ще получава съответните съобщения и ще ги записва в БД. 3-та част ще бъде, използвайки Django някакъв простичък интерфейс за визуализиране на данните в зависимост от заявката към базата данни. Ще се опитам да направя изпращането на логовете сигурно, използвайки аутентикация с потребители и със сертификати.

Като резервен вариант е да направя някаква 2D игра.Примерни са connect4, snake, tetris като ще отделя интерфейс-а от логиката на играта и в зависимост от играта мога да се пробвам да направя 2 интерфейса или gui само, или cli.
 """

История (1 версия и 1 коментар)

Стилиян обнови решението на 30.04.2016 14:06 (преди около 4 години)

1
2
3
4
""" Здравейте, идеята ми за проект е нещо като accounting система, която се състои най-основно от 3 части. Първата събира логове от компютри за използваните ресурси(най-основно процесорно време) и ги изпраща чрез message queues или post на някакъв REST service на сървър. Втората част(сървърната) ще получава съответните съобщения и ще ги записва в БД. 3-та част ще бъде, използвайки Django някакъв простичък интерфейс за визуализиране на данните в зависимост от заявката към базата данни. Ще се опитам да направя изпращането на логовете сигурно, използвайки аутентикация с потребители и със сертификати.

Като резервен вариант е да направя някаква 2D игра.Примерни са connect4, snake, tetris като ще отделя интерфейс-а от логиката на играта и в зависимост от играта мога да се пробвам да направя 2 интерфейса или gui само, или cli.
 """

Нека към първия вариант добавим и брояч на събития.

Пример:

def do_something(...):
  stats.count("do_something.enter')
  ...
  try:
    ...
  except ...:
    stats.count("do_something.error")
  else:
    stats.count("do_something.success")

Да кажем, че изпълним тази функция 5 пъти и в три от тях свършват успешно, а в останалите два се обърква нещо. В такъв случай, очакваме да получим подобен резултат от брояча на:

{
  'do_something': {
    'enter': 5,
    'error': 2,
    'success': 3,
  },
}