timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Александър Наджарян

Обратно към всички решения

Към профила на Александър Наджарян

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Групов проект със Данаил Димитров ФН 80889:

Имплементация на графова база от данни - поведението на данните е като в граф. Могат да се добавят върхове и връзки между тях.
Всеки връх има набор от етикети и своиства. Всяка връзка между два върха представлява насочено ребро, което има точно
един етикет и набор от свойства. Пример:
 
(Person:Man {name:Leo, age:20})-[:Acted_in {role:"Jordan Belford"}]->(:Movie {name:"The Wolf of Wall Street", year:2013})

Person, Man и Movie са етикети на съответните върхове
name, year, age са свойства

Разделяме проекта на 3 основни модула:

Аз ще напиша storage модула:
  -отговаря за съхранението на графа и достъпа до елементи.

Данаил -> parser:
  -имплементация на parser(синтактичен анализатор) за opencypher http://www.opencypher.org/

мислим заедно да направим querry engine модула:
  -ще изпълнява заявките

Бонус - daemon(стартира инстанция на базата, чакаща заявки на конкретен порт) и интерпретатор.

История (4 версии и 2 коментара)

Александър обнови решението на 25.04.2016 21:23 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Групов проект със Данаил Димитров:

Имплементация на графова база от данни - поведението на данните е като в граф. Могат да се добавят върхове и връзки между тях.
Всеки връх има набор от етикети и своиства. Всяка връзка между два върха представлява насочено ребро, което има точно един етикет и набор от свойства. Пример:
 (Person:Man {name:Leo, age:20})-[:Acted_in {role:"Jordan Belford"}]->(:Movie {name:"The Wolf of Wall Street", year:2013})

Person, Man и Movie са етикети на съответните върхове
name, year, age са свойства

Разделяме проекта на 3 модула:

storage:
  -отговаря за съхранението на графа и достъпа до елементи.
  -ще може да се кешира
  -

parser:
  -имплементация на parser(синтактичен анализатор) за opencypher http://www.opencypher.org/

querry engine:


Бонус - daemon(стартира инстанция на базата, чакаща заявки на конкретен порт) и интерпретатор.

Александър обнови решението на 25.04.2016 21:30 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Групов проект със Данаил Димитров:

Имплементация на графова база от данни - поведението на данните е като в граф. Могат да се добавят върхове и връзки между тях.
Всеки връх има набор от етикети и своиства. Всяка връзка между два върха представлява насочено ребро, което има точно един етикет и набор от свойства. Пример:
 (Person:Man {name:Leo, age:20})-[:Acted_in {role:"Jordan Belford"}]->(:Movie {name:"The Wolf of Wall Street", year:2013})

Person, Man и Movie са етикети на съответните върхове
name, year, age са свойства

Разделяме проекта на 3 основни модула:

Аз ще напиша storage модула:
  -отговаря за съхранението на графа и достъпа до елементи.

Данаил -> parser:
  -имплементация на parser(синтактичен анализатор) за opencypher http://www.opencypher.org/

мислим заедно да направим querry engine модула:
  -ще изпълнява заявките

Бонус - daemon(стартира инстанция на базата, чакаща заявки на конкретен порт) и интерпретатор.

Александър обнови решението на 25.04.2016 21:31 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Групов проект със Данаил Димитров:

Имплементация на графова база от данни - поведението на данните е като в граф. Могат да се добавят върхове и връзки между тях.
Всеки връх има набор от етикети и своиства. Всяка връзка между два върха представлява насочено ребро, което има точно
един етикет и набор от свойства. Пример:
 
(Person:Man {name:Leo, age:20})-[:Acted_in {role:"Jordan Belford"}]->(:Movie {name:"The Wolf of Wall Street", year:2013})

Person, Man и Movie са етикети на съответните върхове
name, year, age са свойства

Разделяме проекта на 3 основни модула:

Аз ще напиша storage модула:
  -отговаря за съхранението на графа и достъпа до елементи.

Данаил -> parser:
  -имплементация на parser(синтактичен анализатор) за opencypher http://www.opencypher.org/

мислим заедно да направим querry engine модула:
  -ще изпълнява заявките

Бонус - daemon(стартира инстанция на базата, чакаща заявки на конкретен порт) и интерпретатор.

Александър обнови решението на 25.04.2016 21:32 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Групов проект със Данаил Димитров ФН 80889:

Имплементация на графова база от данни - поведението на данните е като в граф. Могат да се добавят върхове и връзки между тях.
Всеки връх има набор от етикети и своиства. Всяка връзка между два върха представлява насочено ребро, което има точно
един етикет и набор от свойства. Пример:
 
(Person:Man {name:Leo, age:20})-[:Acted_in {role:"Jordan Belford"}]->(:Movie {name:"The Wolf of Wall Street", year:2013})

Person, Man и Movie са етикети на съответните върхове
name, year, age са свойства

Разделяме проекта на 3 основни модула:

Аз ще напиша storage модула:
  -отговаря за съхранението на графа и достъпа до елементи.

Данаил -> parser:
  -имплементация на parser(синтактичен анализатор) за opencypher http://www.opencypher.org/

мислим заедно да направим querry engine модула:
  -ще изпълнява заявките

Бонус - daemon(стартира инстанция на базата, чакаща заявки на конкретен порт) и интерпретатор.