timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Социална мрежа от Антонио Илиев

Обратно към всички решения

Към профила на Антонио Илиев

Резултати

 • 1 точка от тестове
 • 0 бонус точки
 • 1 точка общо
 • 1 успешни тест(а)
 • 7 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
import uuid
import queue
import datetime
class Post:
    def __init__(self, author, published_at, content):
        self.author = author
        self.published_at = published_at
        self.content = content
        
class UserAlreadyExistsError(Exception):
    pass

    
class UserDoesNotExistError(Exception):
    pass
        
        
class UsersNotConnectedError(Exception):
    pass


class User:
    
    def __init__(self, full_name, uuid = uuid.uuid4(), pqueue = queue.Queue(50)):
        self.full_name = full_name
        self.uuid = uuid
        self.pqueue = pqueue
        
    def add_post(self, content):
        p_post = Post(self.uuid, datetime.datetime.now(), content)
        if self.pqueue.full():
            self.pqueue.get()
        else:
            self.pqueue.put(p_post)


class Vertex:
  def __init__(self, node, uuid):
    self.id = node
    self.adjacent = {}
    self.uuid = uuid

  def __str__(self):
    return str(self.id) + ' adjacent: ' + str([x.id for x in self.adjacent])

  def add_neighbor(self, neighbor, uuid):
    self.adjacent[neighbor.uuid] = neighbor

  def delete_neighbor(self, neighbor):
    del self.adjacent[neighbor]

  def get_connections(self):
    return self.adjacent.keys() 

  def get_id(self):
    return self.id

  def get_weight(self, neighbor):
    return self.adjacent[neighbor]

        
class SocialGraph:

    def __init__(self):
        self.vert_dict = {}
        self.num_vertices = 0

    def __iter__(self):
        return iter(self.vert_dict.values())

    def add_user(self, user):
        if user.uuid in self.vert_dict:
            raise UserAlreadyExistsError
        else:
            self.num_vertices = self.num_vertices + 1
            new_vertex = Vertex(user, user.uuid)
            self.vert_dict[user.uuid] = new_vertex
            return new_vertex
    
    def delete_user(self, user_uuid):
        del self.vert_dict[user_uuid]

    def get_user(self, user_uuid):
        if n in self.vert_dict:
            return self.vert_dict[user_uuid]
        else:
            raise UserDoesNotExistError()

    def follow(self, follower, followee):
        if follower not in self.vert_dict:
            raise UserDoesNotExistError
            
        if followee not in self.vert_dict:
            raise UserDoesNotExistError
            

        self.vert_dict[follower.uuid].add_neighbor(self.vert_dict[followee.uuid])
        
    
    def unfollow(self, follower, followee):
        self.vert_dict[follower.uuid].delete_neighbor(self.vert_dict[followee.uuid])

    def get_vertices(self):
        return self.vert_dict.keys()
        
    def following(self, user_uuid):
        return set(self.vert_dict[user_uuid].get_connections())
    
    def is_following(self, follower, followee):
        return followee in self.vert_dict[follower].adjacent
        

Лог от изпълнението

EEEEEEE.
======================================================================
ERROR: test_add_get_and_delete_user (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/test.py", line 16, in setUp
  self.graph.add_user(self.eric)
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/solution.py", line 73, in add_user
  raise UserAlreadyExistsError
solution.UserAlreadyExistsError

======================================================================
ERROR: test_distnaces (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/test.py", line 16, in setUp
  self.graph.add_user(self.eric)
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/solution.py", line 73, in add_user
  raise UserAlreadyExistsError
solution.UserAlreadyExistsError

======================================================================
ERROR: test_feed (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/test.py", line 16, in setUp
  self.graph.add_user(self.eric)
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/solution.py", line 73, in add_user
  raise UserAlreadyExistsError
solution.UserAlreadyExistsError

======================================================================
ERROR: test_following (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/test.py", line 16, in setUp
  self.graph.add_user(self.eric)
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/solution.py", line 73, in add_user
  raise UserAlreadyExistsError
solution.UserAlreadyExistsError

======================================================================
ERROR: test_friends (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/test.py", line 16, in setUp
  self.graph.add_user(self.eric)
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/solution.py", line 73, in add_user
  raise UserAlreadyExistsError
solution.UserAlreadyExistsError

======================================================================
ERROR: test_layer_followings (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/test.py", line 16, in setUp
  self.graph.add_user(self.eric)
 File "/tmp/d20160530-24280-1s7dtej/solution.py", line 73, in add_user
  raise UserAlreadyExistsError
solution.UserAlreadyExistsError

======================================================================
ERROR: test_add_post (test.TestUser)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'User' object has no attribute 'get_post'

----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.034s

FAILED (errors=7)

История (1 версия и 0 коментара)

Антонио обнови решението на 18.04.2016 16:53 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
import uuid
import queue
import datetime
class Post:
    def __init__(self, author, published_at, content):
        self.author = author
        self.published_at = published_at
        self.content = content
        
class UserAlreadyExistsError(Exception):
    pass

    
class UserDoesNotExistError(Exception):
    pass
        
        
class UsersNotConnectedError(Exception):
    pass


class User:
    
    def __init__(self, full_name, uuid = uuid.uuid4(), pqueue = queue.Queue(50)):
        self.full_name = full_name
        self.uuid = uuid
        self.pqueue = pqueue
        
    def add_post(self, content):
        p_post = Post(self.uuid, datetime.datetime.now(), content)
        if self.pqueue.full():
            self.pqueue.get()
        else:
            self.pqueue.put(p_post)


class Vertex:
  def __init__(self, node, uuid):
    self.id = node
    self.adjacent = {}
    self.uuid = uuid

  def __str__(self):
    return str(self.id) + ' adjacent: ' + str([x.id for x in self.adjacent])

  def add_neighbor(self, neighbor, uuid):
    self.adjacent[neighbor.uuid] = neighbor

  def delete_neighbor(self, neighbor):
    del self.adjacent[neighbor]

  def get_connections(self):
    return self.adjacent.keys() 

  def get_id(self):
    return self.id

  def get_weight(self, neighbor):
    return self.adjacent[neighbor]

        
class SocialGraph:

    def __init__(self):
        self.vert_dict = {}
        self.num_vertices = 0

    def __iter__(self):
        return iter(self.vert_dict.values())

    def add_user(self, user):
        if user.uuid in self.vert_dict:
            raise UserAlreadyExistsError
        else:
            self.num_vertices = self.num_vertices + 1
            new_vertex = Vertex(user, user.uuid)
            self.vert_dict[user.uuid] = new_vertex
            return new_vertex
    
    def delete_user(self, user_uuid):
        del self.vert_dict[user_uuid]

    def get_user(self, user_uuid):
        if n in self.vert_dict:
            return self.vert_dict[user_uuid]
        else:
            raise UserDoesNotExistError()

    def follow(self, follower, followee):
        if follower not in self.vert_dict:
            raise UserDoesNotExistError
            
        if followee not in self.vert_dict:
            raise UserDoesNotExistError
            

        self.vert_dict[follower.uuid].add_neighbor(self.vert_dict[followee.uuid])
        
    
    def unfollow(self, follower, followee):
        self.vert_dict[follower.uuid].delete_neighbor(self.vert_dict[followee.uuid])

    def get_vertices(self):
        return self.vert_dict.keys()
        
    def following(self, user_uuid):
        return set(self.vert_dict[user_uuid].get_connections())
    
    def is_following(self, follower, followee):
        return followee in self.vert_dict[follower].adjacent