timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Социална мрежа от Вера Бойчева

Обратно към всички решения

Към профила на Вера Бойчева

Резултати

 • 0 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 0 точки общо
 • 0 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
from uuid import uuid
from datetime import datetime

class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def unfollow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].discard(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    
  def following(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.follow_data.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result 
  def friends(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.social_graph.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result

class User:
  
  
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.id = uuid.uuid4()
    self.counter = 0
    slef.posts = []


Лог от изпълнението

cannot import name 'uuid'
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 114, in main
  loaded_test = imp.load_source('test', test_module)
 File "/usr/local/lib/python3.5/imp.py", line 172, in load_source
  module = _load(spec)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 693, in _load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 662, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
 File "/tmp/d20160530-24280-tofi9f/test.py", line 4, in <module>
  import solution
 File "/tmp/d20160530-24280-tofi9f/solution.py", line 1, in <module>
  from uuid import uuid

История (14 версии и 0 коментара)

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:45 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:46 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:47 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content
class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:47 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:49 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)    

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:51 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)   
    

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:55 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee] 
    

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:55 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:56 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    
  def following(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.follow_data.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result 

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:56 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    
  def following(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.follow_data.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result 
  def friends(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.social_graph.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:56 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def unfollow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].discard(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    
  def following(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.follow_data.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result 
  def friends(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.social_graph.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:56 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def unfollow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].discard(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    
  def following(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.follow_data.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result 
  def friends(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.social_graph.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result

class User:
  posts = {}
  
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.id = uuid.uuid4()
    self.counter = 0
    slef.posts = []

Вера обнови решението на 18.04.2016 16:57 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
from uuid import uuid
from datetime import datetime

class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def unfollow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].discard(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    
  def following(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.follow_data.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result 
  def friends(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.social_graph.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result

class User:
  posts = {}
  
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.id = uuid.uuid4()
    self.counter = 0
    slef.posts = []
Вера обнови решението на 18.04.2016 16:59 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
from uuid import uuid
from datetime import datetime

class Post:
  def __init__(self, author, published_at, content):
    self.__author= author
    self.__published_at = published_at
    self.__content = content

class graph:
  users = {}
  social_graph= {}
  follow_data={}
  def add_user(self, user):
    users[user.id]=user

  def get_user(self, user_uuid):
    return users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    users = {key: value for key, value in users.items() 
       if key is not user_uuid}
    social_graph = {key: value for key, value in social_graph.items() 
       if key is not user_uuid}
    follow_data = {key: value for key, value in follow_data.items() 
       if key is not user_uuid}
    for key, value in social_graph.items():
      value.discard(user_uuid)
    for key, value in follow_data.items():
      value.discard(user_uuid)
  def follow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].add(follower)
  def unfollow(self, follower, followee):
    graph.follow_data[followee].discard(follower)
  def is_following(self, follower, followee):
    return follower in graph.follow_data[followee]
  def followers(self, user_uuid):
    return graph.follow_data[user_uuid] 
    
  def following(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.follow_data.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result 
  def friends(self, user_uuid):
    result = set()
    for key, value in graph.social_graph.items():
      if user_uuid in value:
        result.add(key)
    return result

class User:
  
  
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.id = uuid.uuid4()
    self.counter = 0
    slef.posts = []