timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Социална мрежа от Славена Теодосиева

Обратно към всички решения

Към профила на Славена Теодосиева

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 8 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
import uuid
import datetime
import math

  
class UserDoesNotExistError(Exception):
  pass


class UserAlreadyExistsError(Exception):
  pass


class UsersNotConnectedError(Exception):
  pass


class Post:
  def __init__(self, author, content):
    self.author = author
    self.published_at = datetime.datetime.now()
    self.content = content

  def __str__(self):
    return ("Post by {} published at {} : {}".
        format(self.author, self.published_at, self.content))

  
class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid.uuid4()
    self.posts_counter = 0;
    self.posts = []
    self.followers = []
    
  def add_post(self, post_content):
    new_post = Post(self.uuid, post_content)
    if self.posts_counter < 50:
      self.posts.append(new_post)
      self.posts_counter += 1
    else:
      del self.posts[0]
      self.posts.append(new_post)

  def get_post(self):
    index = 0
    while index < self.posts_counter:
      yield self.posts[index]
      index += 1


class SocialGraph:
  def __init__(self):
    self.graph = {}    

  def add_user(self, user):
    if not user.uuid in self.graph.keys():
      self.graph[user.uuid] = user
    else:
      raise UserAlreadyExistsError

  def get_user(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      return self.graph[user_uuid]
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def delete_user(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      user = self.get_user(user_uuid)
      for current_user_uuid in self.following(user_uuid):
        self.unfollow(user_uuid, current_user_uuid)
      user.followers = []
      del self.graph[user_uuid]
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def follow(self, follower, followee):
    if not follower in self.get_user(followee).followers:
      self.get_user(followee).followers.append(follower)
    else:
      pass

  def unfollow(self, follower, followee):
    followers_of_followee = self.get_user(followee).followers
    if follower in followers_of_followee:
      index_to_delete = followers_of_followee.index(follower)
      del followers_of_followee[index_to_delete]
    else:
      pass

  def is_following(self, follower, followee):
    if follower in self.graph.keys() and followee in self.graph.keys():
      if follower in self.get_user(followee).followers:
        return True
      return False
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def followers(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      user = self.get_user(user_uuid)
      return set(user.followers)
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def get_all_users(self):
    return list(self.graph.values())

  def following(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      index = 0
      user_followings = set()
      all_users = self.get_all_users()
      for index in range(len(all_users)):
        if user_uuid in all_users[index].followers:
          user_followings.add(all_users[index].uuid)
      return user_followings
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def friends(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      friends_of_user = set()
      index = 0
      user = self.get_user(user_uuid)
      for index in range(len(user.followers)):
        if user_uuid in self.get_user(user.followers[index]).followers:
          friends_of_user.add(user.followers[index])
      return friends_of_user
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def max_distance(self, user_uuid):
    distance = math.inf
    if not self.following(user_uuid):
      return distance
    min_dist_to_all_users = []
    for every_user in self.get_all_users():
      try:
        min_dist_to_all_users.append(self.min_distance(user_uuid, every_user.uuid))
      except:
        pass
    min_dist_to_all_users = [distance for distance in min_dist_to_all_users
                 if distance != math.inf]
    return max(min_dist_to_all_users)

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    current_min_distance = 0
    distance = 0
    distances = []
    if from_user_uuid is to_user_uuid:
      return 0
    if not self.following(from_user_uuid):
      return math.inf
    if to_user_uuid in self.following(from_user_uuid):
      distance = 1
      return distance
    if not to_user_uuid in self.following(from_user_uuid):
      for current_user_uuid in list(self.following(from_user_uuid)):
        distance = self.min_distance(current_user_uuid, to_user_uuid)
        distance += 1
        distances.append(distance)
    for dist in distances:
      if not dist == math.inf:
        return min(distances)
    raise UsersNotConnectedError

  def list_of_nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    list_of_followings = []
    if n is 1:
      list_of_followings = list(self.following(user_uuid))
      return list_of_followings
    list_of_followings = [self.list_of_nth_layer_followings(user, n - 1)
               for user in self.following(user_uuid)]
    return list_of_lists_to_list(list_of_followings)

  def nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      followings = self.list_of_nth_layer_followings(user_uuid, n)
      return set(followings)
    else:
      raise UserDoesNotExistError
  
  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      user_posts = []
      for follower in self.following(user_uuid):
        user_posts.extend(self.get_user(follower).posts)
      sorted_posts = sorted(user_posts,
                 key = lambda post : post.published_at, reverse=True)
      if limit > len(sorted_posts):
        return sorted_posts[offset:]
      return sorted_posts[offset : offset + limit]
    else:
      raise UserDoesNotExistError


def list_of_lists_to_list(list_of_lists):
    return [item for sublist in list_of_lists for item in sublist]

Лог от изпълнението

........
----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.065s

OK

История (2 версии и 0 коментара)

Славена обнови решението на 17.04.2016 23:28 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
import uuid
import datetime
import math

  
class UserDoesNotExistError(Exception):
  pass


class UserAlreadyExistsError(Exception):
  pass


class UsersNotConnectedError(Exception):
  pass


class Post:
  def __init__(self, author, content):
    self.author = author
    self.published_at = datetime.datetime.now()
    self.content = content

  def __str__(self):
    return ("Post by {} published at {} : {}".
        format(self.author, self.published_at, self.content))

  
class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid.uuid4()
    self.posts_counter = 0;
    self.posts = []
    self.followers = []
    
  def add_post(self, post_content):
    new_post = Post(self.uuid, post_content)
    if self.posts_counter < 50:
      self.posts.append(new_post)
      self.posts_counter += 1
    else:
      del self.posts[0]
      self.posts.append(new_post)

  def get_post(self):
    index = 0
    while index < self.posts_counter:
      yield self.posts[index]
      index += 1
    raise StopIteration


class SocialGraph:
  def __init__(self):
    self.graph = {}    

  def add_user(self, user):
    if not user.uuid in self.graph.keys():
      self.graph[user.uuid] = user
    else:
      raise UserAlreadyExistsError

  def get_user(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      return self.graph[user_uuid]
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def delete_user(self, user_uuid): # da q doogledam 
    try:
      user = self.get_user(user_uuid)
      index = 0
      for user in self.following(user_uuid):
        self.unfollow(user_uuid, user)
      del self.graph[user_uuid]
    except KeyError:
      raise UserDoesNotExistError

  def follow(self, follower, followee):
    if not follower in self.get_user(followee).followers:
      self.get_user(followee).followers.append(follower)
    else:
      pass

  def unfollow(self, follower, followee):
    followers_of_followee = self.get_user(followee).followers
    if follower in followers_of_followee:
      index_to_delete = followers_of_followee.index(follower)
      del followers_of_followee[index_to_delete]
    else:
      pass

  def is_following(self, follower, followee):
    if follower in self.graph.keys() and followee in self.graph.keys():
      if follower in self.get_user(followee).followers:
        return True
      return False
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def followers(self, user_uuid):
    try:
      user = self.get_user(user_uuid)
      return set(user.followers)
    except KeyError:
      raise UserDoesNotExistError

  def get_all_users(self):
    return list(self.graph.values())

  def following(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      index = 0
      user_followings = set()
      all_users = self.get_all_users()
      for index in range(len(all_users)):
        if user_uuid in all_users[index].followers:
          user_followings.add(all_users[index].uuid)
      return user_followings
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def friends(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      friends_of_user = set()
      index = 0
      user = self.get_user(user_uuid)
      for index in range(len(user.followers)):
        if user_uuid in self.get_user(user.followers[index]).followers:
          friends_of_user.add(user.followers[index])
      return friends_of_user
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def max_distance(self, user_uuid):
    distance = math.inf
    if not self.following(user_uuid):
      return distance
    min_dist_to_all_users = []
    for every_user in self.get_all_users():
      min_dist_to_all_users.append(self.min_distance(user_uuid, every_user.uuid))
    min_dist_to_all_users = [distance for distance in min_dist_to_all_users
                 if distance != math.inf]
    return max(min_dist_to_all_users)

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    current_min_distance = 0
    distance = 0
    distances = []
    if from_user_uuid is to_user_uuid:
      return 0
    if not self.following(from_user_uuid):
      return math.inf
    if to_user_uuid in self.following(from_user_uuid):
      distance = 1
      return distance
    if not to_user_uuid in self.following(from_user_uuid):
      for current_user_uuid in list(self.following(from_user_uuid)):
        distance = self.min_distance(current_user_uuid, to_user_uuid)
        distance += 1
        distances.append(distance)
    print(distances)
    return min(distances)

  def list_of_nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    list_of_followings = []
    if n is 1:
      list_of_followings = list(self.following(user_uuid))
      return list_of_followings
    list_of_followings = [self.list_of_nth_layer_followings(user, n - 1)
               for user in self.following(user_uuid)]
    return list_of_lists_to_list(list_of_followings)

  def nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    following = self.list_of_nth_layer_followings(user_uuid, n)
    return set(following)
  
  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    user_posts = []
    for follower in self.following(user_uuid):
      user_posts.extend(self.get_user(follower).posts)
    sorted_posts = sorted(user_posts,
               key = lambda post : post.published_at, reverse=True)
    if limit > len(user_posts):
      return sorted_posts[offset:]
    return sorted_posts[offset : offset + limit]


def list_of_lists_to_list(list_of_lists):
    return [item for sublist in list_of_lists for item in sublist]

Славена обнови решението на 18.04.2016 15:25 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
import uuid
import datetime
import math

  
class UserDoesNotExistError(Exception):
  pass


class UserAlreadyExistsError(Exception):
  pass


class UsersNotConnectedError(Exception):
  pass


class Post:
  def __init__(self, author, content):
    self.author = author
    self.published_at = datetime.datetime.now()
    self.content = content

  def __str__(self):
    return ("Post by {} published at {} : {}".
        format(self.author, self.published_at, self.content))

  
class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid.uuid4()
    self.posts_counter = 0;
    self.posts = []
    self.followers = []
    
  def add_post(self, post_content):
    new_post = Post(self.uuid, post_content)
    if self.posts_counter < 50:
      self.posts.append(new_post)
      self.posts_counter += 1
    else:
      del self.posts[0]
      self.posts.append(new_post)

  def get_post(self):
    index = 0
    while index < self.posts_counter:
      yield self.posts[index]
      index += 1


class SocialGraph:
  def __init__(self):
    self.graph = {}    

  def add_user(self, user):
    if not user.uuid in self.graph.keys():
      self.graph[user.uuid] = user
    else:
      raise UserAlreadyExistsError

  def get_user(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      return self.graph[user_uuid]
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def delete_user(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      user = self.get_user(user_uuid)
      for current_user_uuid in self.following(user_uuid):
        self.unfollow(user_uuid, current_user_uuid)
      user.followers = []
      del self.graph[user_uuid]
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def follow(self, follower, followee):
    if not follower in self.get_user(followee).followers:
      self.get_user(followee).followers.append(follower)
    else:
      pass

  def unfollow(self, follower, followee):
    followers_of_followee = self.get_user(followee).followers
    if follower in followers_of_followee:
      index_to_delete = followers_of_followee.index(follower)
      del followers_of_followee[index_to_delete]
    else:
      pass

  def is_following(self, follower, followee):
    if follower in self.graph.keys() and followee in self.graph.keys():
      if follower in self.get_user(followee).followers:
        return True
      return False
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def followers(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      user = self.get_user(user_uuid)
      return set(user.followers)
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def get_all_users(self):
    return list(self.graph.values())

  def following(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      index = 0
      user_followings = set()
      all_users = self.get_all_users()
      for index in range(len(all_users)):
        if user_uuid in all_users[index].followers:
          user_followings.add(all_users[index].uuid)
      return user_followings
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def friends(self, user_uuid):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      friends_of_user = set()
      index = 0
      user = self.get_user(user_uuid)
      for index in range(len(user.followers)):
        if user_uuid in self.get_user(user.followers[index]).followers:
          friends_of_user.add(user.followers[index])
      return friends_of_user
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def max_distance(self, user_uuid):
    distance = math.inf
    if not self.following(user_uuid):
      return distance
    min_dist_to_all_users = []
    for every_user in self.get_all_users():
      try:
        min_dist_to_all_users.append(self.min_distance(user_uuid, every_user.uuid))
      except:
        pass
    min_dist_to_all_users = [distance for distance in min_dist_to_all_users
                 if distance != math.inf]
    return max(min_dist_to_all_users)

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    current_min_distance = 0
    distance = 0
    distances = []
    if from_user_uuid is to_user_uuid:
      return 0
    if not self.following(from_user_uuid):
      return math.inf
    if to_user_uuid in self.following(from_user_uuid):
      distance = 1
      return distance
    if not to_user_uuid in self.following(from_user_uuid):
      for current_user_uuid in list(self.following(from_user_uuid)):
        distance = self.min_distance(current_user_uuid, to_user_uuid)
        distance += 1
        distances.append(distance)
    for dist in distances:
      if not dist == math.inf:
        return min(distances)
    raise UsersNotConnectedError

  def list_of_nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    list_of_followings = []
    if n is 1:
      list_of_followings = list(self.following(user_uuid))
      return list_of_followings
    list_of_followings = [self.list_of_nth_layer_followings(user, n - 1)
               for user in self.following(user_uuid)]
    return list_of_lists_to_list(list_of_followings)

  def nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      followings = self.list_of_nth_layer_followings(user_uuid, n)
      return set(followings)
    else:
      raise UserDoesNotExistError
  
  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    if user_uuid in self.graph.keys():
      user_posts = []
      for follower in self.following(user_uuid):
        user_posts.extend(self.get_user(follower).posts)
      sorted_posts = sorted(user_posts,
                 key = lambda post : post.published_at, reverse=True)
      if limit > len(sorted_posts):
        return sorted_posts[offset:]
      return sorted_posts[offset : offset + limit]
    else:
      raise UserDoesNotExistError


def list_of_lists_to_list(list_of_lists):
    return [item for sublist in list_of_lists for item in sublist]