timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Виктор Драганов

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Драганов

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
def next_line(image, line_position):
  next = []
  for line in image:
    next.append(tuple(line[line_position]))
  return next

def rotate(dir, image):
  rotated = []
  column_positions = list(range(0, len(image[0])))
  left = dir == 'left'
  if left: column_positions.reverse()
  
  for i in column_positions:
    line = next_line(image, i)
    if not left:
      line.reverse()
    rotated.append(line)
  return rotated

def rotate_left(image):
  return rotate('left', image)

def rotate_right(image):
  return rotate('right', image)

def invert_pixel(p):
  return (255 - p[0], 255 - p[1], 255 - p[2])

def invert(image):
  inverted = []
  for line in image:
    i_line = list(map(invert_pixel, line))
    inverted.append(i_line)
  return inverted

# Thats one way to do it

# def lighten_line(line, coef):
#   return list(map((lambda p: (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
#                 p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
#                 p[2] + int(coef*(255 - p[2])))), line))

# def lighten(image, coef):
#   lightened = []
#   for line in image:
#     i_line = lighten_line(line, coef)
#     lightened.append(i_line)
#   return lightened

def lighten_pixel(p, coef):
  return (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
      p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
      p[2] + int(coef*(255 - p[2])))

def darken_pixel(p, coef):
  return (p[0] - int(coef*p[0]),
      p[1] - int(coef*p[1]),
      p[2] - int(coef*p[2]))

# More elegant way with list comprehensions

def apply_action(image, coef, func):
  return [[func(p, coef) for p in line] for line in image]

def lighten(image, coef):
  return apply_action(image, coef, lighten_pixel)

def darken(image, coef):
  return apply_action(image, coef, darken_pixel)

def create_histogram(image):
  #hist = {key: {k: None for k in range(0, 256)} for key in ['red', 'green', 'blue']}st
  r = {}
  g = {}
  b = {}
  for line in image:
    for p in line:
      if p in r:
        r[p[0]] += 1
      else:
        r[p[0]] = 1

      if p in g:
        g[p[1]] += 1
      else:
        g[p[1]] = 1

      if p in b:
        b[p[2]] += 1
      else:
         b[p[2]] = 1
  hist = {'red' : r,
      'green': g,
      'blue': b}
  return hist

Лог от изпълнението

FF..........
======================================================================
FAIL: test_create_histogram (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 1, 255: 1}, 'blue': {0: 1, 255: 1}, 'red': {0: 1, 255: 1}} != {'blue': {0: 6, 255: 3}, 'green': {0: 5, 255: 4}, 'red': {0: 7, 255: 2}}
- {'blue': {0: 1, 255: 1}, 'green': {0: 1, 255: 1}, 'red': {0: 1, 255: 1}}
?       ^    ^        ^    ^       ^    ^

+ {'blue': {0: 6, 255: 3}, 'green': {0: 5, 255: 4}, 'red': {0: 7, 255: 2}}
?       ^    ^        ^    ^       ^    ^


======================================================================
FAIL: test_create_histogram_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 1, 54: 1, 60: 1, 42: 1, 12: 1, 255: 1}, '[80 chars]: 1}} != {'green': {0: 4, 54: 1, 12: 1, 42: 1, 60: 1, 255: 4}, '[80 chars]: 3}}
- {'blue': {0: 1, 1: 1, 4: 1, 255: 1},
+ {'blue': {0: 5, 1: 2, 4: 1, 255: 4},
- 'green': {0: 1, 12: 1, 42: 1, 54: 1, 60: 1, 255: 1},
?        ^                  ^

+ 'green': {0: 4, 12: 1, 42: 1, 54: 1, 60: 1, 255: 4},
?        ^                  ^

- 'red': {0: 1, 1: 1, 72: 1, 90: 1, 100: 1, 255: 1}}
?        ------              ^

+ 'red': {0: 5, 1: 1, 72: 1, 90: 1, 100: 1, 255: 3}}
?       ++++++               ^


----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.094s

FAILED (failures=2)

История (2 версии и 0 коментара)

Виктор обнови решението на 14.03.2016 16:58 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
def next_line(image, line_position):
  next = []
  for line in image:
    next.append(tuple(line[line_position]))
  return next

def rotate(dir, image):
  rotated = []
  column_positions = list(range(0, len(image[0])))
  left = dir == 'left'
  if left: column_positions.reverse()
  
  for i in column_positions:
    line = next_line(image, i)
    if not left:
      line.reverse()
    rotated.append(line)
  return rotated

def rotate_left(image):
  return rotate('left', image)

def rotate_right(image):
  return rotate('right', image)

def invert_pixel(p):
  return (255 - p[0], 255 - p[1], 255 - p[2])

def invert(image):
  inverted = []
  for line in image:
    i_line = list(map(invert_pixel, line))
    inverted.append(i_line)
  return inverted

# Thats one way to do it

# def lighten_line(line, coef):
#   return list(map((lambda p: (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
#                 p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
#                 p[2] + int(coef*(255 - p[2])))), line))

# def lighten(image, coef):
#   lightened = []
#   for line in image:
#     i_line = lighten_line(line, coef)
#     lightened.append(i_line)
#   return lightened

def lighten_pixel(p, coef):
  return (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
      p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
      p[2] + int(coef*(255 - p[2])))

def darken_pixel(p, coef):
  return (p[0] - int(coef*p[0]),
      p[1] - int(coef*p[1]),
      p[2] - int(coef*p[2]))

# More elegant way with list comprehensions

def apply_action(image, coef, func):
  return [[func(p, coef) for p in line] for line in image]

def lighten(image, coef):
  return apply_action(image, coef, lighten_pixel)

def darken(image, coef):
  return apply_action(image, coef, darken_pixel)

def create_histogram(image):
  #hist = {key: {k: None for k in range(0, 256)} for key in ['red', 'green', 'blue']}st
  r = {}
  g = {}
  b = {}
  hist = {'red' : r,
      'green': g,
      'blue': b}
  print(hist)
  for line in image:
    for p in line:
      if p in r:
        r[p[0]] += 1
      else:
        r[p[0]] = 1

      if p in g:
        g[p[1]] += 1
      else:
        g[p[1]] = 1

      if p in b:
        b[p[2]] += 1
      else:
         b[p[2]] = 1
  return hist

Виктор обнови решението на 14.03.2016 16:59 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
def next_line(image, line_position):
  next = []
  for line in image:
    next.append(tuple(line[line_position]))
  return next

def rotate(dir, image):
  rotated = []
  column_positions = list(range(0, len(image[0])))
  left = dir == 'left'
  if left: column_positions.reverse()
  
  for i in column_positions:
    line = next_line(image, i)
    if not left:
      line.reverse()
    rotated.append(line)
  return rotated

def rotate_left(image):
  return rotate('left', image)

def rotate_right(image):
  return rotate('right', image)

def invert_pixel(p):
  return (255 - p[0], 255 - p[1], 255 - p[2])

def invert(image):
  inverted = []
  for line in image:
    i_line = list(map(invert_pixel, line))
    inverted.append(i_line)
  return inverted

# Thats one way to do it

# def lighten_line(line, coef):
#   return list(map((lambda p: (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
#                 p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
#                 p[2] + int(coef*(255 - p[2])))), line))

# def lighten(image, coef):
#   lightened = []
#   for line in image:
#     i_line = lighten_line(line, coef)
#     lightened.append(i_line)
#   return lightened

def lighten_pixel(p, coef):
  return (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
      p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
      p[2] + int(coef*(255 - p[2])))

def darken_pixel(p, coef):
  return (p[0] - int(coef*p[0]),
      p[1] - int(coef*p[1]),
      p[2] - int(coef*p[2]))

# More elegant way with list comprehensions

def apply_action(image, coef, func):
  return [[func(p, coef) for p in line] for line in image]

def lighten(image, coef):
  return apply_action(image, coef, lighten_pixel)

def darken(image, coef):
  return apply_action(image, coef, darken_pixel)

def create_histogram(image):
  #hist = {key: {k: None for k in range(0, 256)} for key in ['red', 'green', 'blue']}st
  r = {}
  g = {}
  b = {}
  for line in image:
    for p in line:
      if p in r:
        r[p[0]] += 1
      else:
        r[p[0]] = 1

      if p in g:
        g[p[1]] += 1
      else:
        g[p[1]] = 1

      if p in b:
        b[p[2]] += 1
      else:
         b[p[2]] = 1
  hist = {'red' : r,
      'green': g,
      'blue': b}
  return hist