timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Христо Владев

Обратно към всички решения

Към профила на Христо Владев

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(255 - intensity for intensity in pixel)


def lighten(image, coefficient):
  return [
    [lighten_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def lighten_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity + coefficient*(255 - intensity)) for intensity in pixel
  )


def darken(image, coefficient):
  return [
    [darken_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def darken_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity - coefficient*(intensity - 0)) for intensity in pixel
  )


def create_histogram(image):
  histogram = {
    'red': defaultdict(lambda: 0),
    'green': defaultdict(lambda: 0),
    'blue': defaultdict(lambda: 0)
  }

  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1

  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.092s

OK

История (3 версии и 0 коментара)

Христо обнови решението на 14.03.2016 16:50 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(255 - intensity for intensity in pixel)


def lighten(image, coefficient):
  return [
    [lighten_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def lighten_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity + coefficient*(255 - intensity)) for intensity in pixel
  )


def darken(image, coefficient):
  return [
    [darken_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def darken_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity - coefficient*(intensity - 0)) for intensity in pixel
  )

Христо обнови решението на 14.03.2016 16:56 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(255 - intensity for intensity in pixel)


def lighten(image, coefficient):
  return [
    [lighten_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def lighten_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity + coefficient*(255 - intensity)) for intensity in pixel
  )


def darken(image, coefficient):
  return [
    [darken_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def darken_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity - coefficient*(intensity - 0)) for intensity in pixel
  )


def create_histogram(image):
  histogram = {
    'red': defaultdict(lambda: 0),
    'green': defaultdict(lambda: 0),
    'blue': defaultdict(lambda: 0)
  }

  for row in image:
    for pixel in row:
      for red, green, blue in pixel:
        histogram['red'][pixel[red]] += 1
        histogram['green'][pixel[green]] += 1
        histogram['blue'][pixel[blue]] += 1

  return histogram

Христо обнови решението на 14.03.2016 16:58 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(255 - intensity for intensity in pixel)


def lighten(image, coefficient):
  return [
    [lighten_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def lighten_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity + coefficient*(255 - intensity)) for intensity in pixel
  )


def darken(image, coefficient):
  return [
    [darken_pixel(pixel, coefficient) for pixel in row] for row in image
  ]


def darken_pixel(pixel, coefficient):
  return tuple(
    int(intensity - coefficient*(intensity - 0)) for intensity in pixel
  )


def create_histogram(image):
  histogram = {
    'red': defaultdict(lambda: 0),
    'green': defaultdict(lambda: 0),
    'blue': defaultdict(lambda: 0)
  }

  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1

  return histogram