timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Алекс Николов

Обратно към всички решения

Към профила на Алекс Николов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
import collections


def dimensions_of_image(image):
  return [len(image), len(image[0])]


def rotate_left(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[image[row][col] for row in range(height)]
      for col in range(width - 1, -1, -1)]


def rotate_right(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[image[row][col] for row in range(height - 1, -1, -1)]
      for col in range(width)]


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(255 - pixel[i] for i in range(3))


def invert(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[invert_pixel(image[row][col]) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def lighten_pixel(pixel, coef):
  return tuple(pixel[i] + int(coef * (255 - pixel[i]))
         for i in range(3))


def lighten(image, coef):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[lighten_pixel(image[row][col], coef) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def darken_pixel(pixel, coef):
  return tuple(pixel[i] - int(coef * pixel[i]) for i in range(3))


def darken(image, coef):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[darken_pixel(image[row][col], coef) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def create_histogram(image):
  flattened_image = [item for sublist in image for item in sublist]
  image_pixels = len(flattened_image)

  rgb_values = [[flattened_image[pixel][i] for pixel in range(image_pixels)]
         for i in range(3)]
  red_values, green_values, blue_values = rgb_values

  red_counter = collections.Counter(red_values)
  green_counter = collections.Counter(green_values)
  blue_counter = collections.Counter(blue_values)

  return {'red': red_counter, 'green': green_counter, 'blue': blue_counter}

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.086s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Алекс обнови решението на 08.03.2016 23:21 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
import math
import collections


def dimensions_of_image(image):
  return [len(image), len(image[0])]


def rotate_left(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[image[row][col] for row in range(height - 1, -1)]
      for col in range(width - 1, -1)]


def rotate_right(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[image[row][col] for row in range(height - 1, -1)]
      for col in range(width)]


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(255 - pixel[i] for i in range(3))


def invert(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[invert_pixel(image[row][col]) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def lighten_pixel(pixel, coef):
  return tuple(pixel[i] + math.floor(coef * (255 - pixel[i]))
         for i in range(3))


def lighten(image, coef):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[lighten_pixel(image[row][col], coef) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def darken_pixel(pixel, coef):
  return tuple(pixel[i] - math.floor(coef * pixel[i]) for i in range(3))


def darken(image, coef):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[darken_pixel(image[row][col], coef) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def create_histogram(image):
  flattened_image = [item for sublist in image for item in sublist]
  image_pixels = len(flattened_image)

  rgb_values = [[flattened_image[i][j] for i in range(image_pixels)]
         for j in range(3)]
  red_values, green_values, blue_values = rgb_values

  red_counter = collections.Counter(red_values)
  green_counter = collections.Counter(green_values)
  blue_counter = collections.Counter(blue_values)

  return {'red': red_counter, 'green': green_counter, 'blue': blue_counter}

Алекс обнови решението на 09.03.2016 23:38 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
import collections


def dimensions_of_image(image):
  return [len(image), len(image[0])]


def rotate_left(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[image[row][col] for row in range(height)]
      for col in range(width - 1, -1, -1)]


def rotate_right(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[image[row][col] for row in range(height - 1, -1, -1)]
      for col in range(width)]


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(255 - pixel[i] for i in range(3))


def invert(image):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[invert_pixel(image[row][col]) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def lighten_pixel(pixel, coef):
  return tuple(pixel[i] + int(coef * (255 - pixel[i]))
         for i in range(3))


def lighten(image, coef):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[lighten_pixel(image[row][col], coef) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def darken_pixel(pixel, coef):
  return tuple(pixel[i] - int(coef * pixel[i]) for i in range(3))


def darken(image, coef):
  height, width = dimensions_of_image(image)
  return [[darken_pixel(image[row][col], coef) for col in range(width)]
      for row in range(height)]


def create_histogram(image):
  flattened_image = [item for sublist in image for item in sublist]
  image_pixels = len(flattened_image)

  rgb_values = [[flattened_image[pixel][i] for pixel in range(image_pixels)]
         for i in range(3)]
  red_values, green_values, blue_values = rgb_values

  red_counter = collections.Counter(red_values)
  green_counter = collections.Counter(green_values)
  blue_counter = collections.Counter(blue_values)

  return {'red': red_counter, 'green': green_counter, 'blue': blue_counter}