timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Иван Камбуров

Обратно към всички решения

Към профила на Иван Камбуров

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
def rotate_left(image):
  return_image = [
    [image[y][-x] for y in range(len(image))]
    for x in range(1, len(image[0]) + 1)
  ]
  return return_image


def rotate_right(image):
  return_image = [
    [image[-y][x] for y in range(1, len(image) + 1)]
    for x in range(len(image[0]))
  ]
  return return_image


def invert(image):
  return_image = [
    [(255 - col[0], 255 - col[1], 255 - col[2]) for col in row]
    for row in image
  ]
  return return_image


def lighten(image, coeff):
  return_image = [
    [
      ((int)(col[0] + coeff*(255 - col[0])),
       (int)(col[1] + coeff*(255 - col[1])),
       (int)(col[2] + coeff*(255 - col[2])))
      for col in row
    ]
    for row in image
  ]
  return return_image


def darken(image, coeff):
  return_image = [
    [
      (col[0] - (int)(coeff*col[0]),
       col[1] - (int)(coeff*col[1]),
       col[2] - (int)(coeff*col[2]))
      for col in row
    ]
    for row in image
  ]
  return return_image


def create_histogram(image):
  red = {i: 0 for i in range(256)}
  green = {i: 0 for i in range(256)}
  blue = {i: 0 for i in range(256)}
  for x in range(len(image)):
    for y in range(len(image[0])):
      red[image[x][y][0]] += 1
      green[image[x][y][1]] += 1
      blue[image[x][y][2]] += 1
  histogram = {
    'red': {i: red[i] for i in range(256) if red[i] != 0},
    'green': {i: green[i] for i in range(256) if green[i] != 0},
    'blue': {i: blue[i] for i in range(256) if blue[i] != 0}
  }
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.092s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Иван обнови решението на 14.03.2016 11:36 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
def rotate_left(image):
  return_image = [
    [image[y][-x] for y in range(len(image))]
    for x in range(1, len(image[0]) + 1)
  ]
  return return_image


def rotate_right(image):
  return_image = [
    [image[-y][x] for y in range(1, len(image) + 1)]
    for x in range(len(image[0]))
  ]
  return return_image


def invert(image):
  return_image = [
    [(255 - col[0], 255 - col[1], 255 - col[2]) for col in row]
    for row in image
  ]
  return return_image


def lighten(image, coeff):
  return_image = [
    [
      ((int)(col[0] + coeff*(255 - col[0])),
       (int)(col[1] + coeff*(255 - col[1])),
       (int)(col[2] + coeff*(255 - col[2])))
      for col in row
    ]
    for row in image
  ]
  return return_image


def darken(image, coeff):
  return_image = [
    [
      (col[0] - (int)(coeff*col[0]),
       col[1] - (int)(coeff*col[1]),
       col[2] - (int)(coeff*col[2]))
      for col in row
    ]
    for row in image
  ]
  return return_image


def create_histogram(image):
  red = {i: 0 for i in range(256)}
  green = {i: 0 for i in range(256)}
  blue = {i: 0 for i in range(256)}
  for x in range(len(image)):
    for y in range(len(image[0])):
      red[image[x][y][0]] += 1
      green[image[x][y][1]] += 1
      blue[image[x][y][2]] += 1
  histogram = {
    'red': {i: red[i] for i in range(256) if red[i] != 0},
    'green': {i: green[i] for i in range(256) if green[i] != 0},
    'blue': {i: blue[i] for i in range(256) if blue[i] != 0}
  }
  return histogram