timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Мюмюн Исмаил

Обратно към всички решения

Към профила на Мюмюн Исмаил

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
def lighten(image, coef):
  result_image = []
  current_pixel_row = []
  max_value = 255
  for row in image:
    for r, g, b in row:
      r_value = r + int(coef * (max_value - r))
      g_value = g + int(coef * (max_value - g))
      b_value = b + int(coef * (max_value - b))
      current_pixel_row.append((r_value, g_value, b_value))
    result_image.append(current_pixel_row[:])
    current_pixel_row[:] = []
  return result_image


def rotate_right(image):
  return [list(i) for i in list(zip(*image[::-1]))]


def rotate_left(image):
  return [list(i) for i in list(zip(*image))[::-1]]


def darken(image, coef):
  result_image = []
  current_pixel_row = []
  for row in image:
    for r, g, b in row:
      r_value = r - int(coef * r)
      g_value = g - int(coef * g)
      b_value = b - int(coef * b)
      current_pixel_row.append((r_value, g_value, b_value))
    result_image.append(current_pixel_row[:])
    current_pixel_row[:] = []
  return result_image


def invert(image):
  result_image = []
  current_pixel_row = []
  max_value = 255
  for pixel_row in image:
    for r, g, b in pixel_row:
      r_inverse = max_value - r
      g_inverse = max_value - g
      b_inverse = max_value - b
      current_pixel_row.append((r_inverse, g_inverse, b_inverse))
    result_image.append(current_pixel_row[:])
    current_pixel_row[:] = []
  return result_image


def create_histogram(image):
  histogram_dict = dict.fromkeys(['red', 'green', 'blue'], {})
  for row in image:
    for r, g, b in row:
      add_elements(histogram_dict, 'red', r)
      add_elements(histogram_dict, 'green', g)
      add_elements(histogram_dict, 'blue', b)
  return histogram_dict


def add_elements(dictionary, colour, colour_code):
  if colour_code in dictionary[colour]:
    dictionary[colour][colour_code] += 1
  else:
    dictionary[colour][colour_code] = 1

Лог от изпълнението

FF..........
======================================================================
FAIL: test_create_histogram (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 18, 255: 9}, 'red': {0: 18, 255: 9}, 'blue': {0: 18, 255: 9}} != {'green': {0: 5, 255: 4}, 'red': {0: 7, 255: 2}, 'blue': {0: 6, 255: 3}}
- {'blue': {0: 18, 255: 9}, 'green': {0: 18, 255: 9}, 'red': {0: 18, 255: 9}}
?       ^^    ^        ^^    ^       ^^    ^

+ {'blue': {0: 6, 255: 3}, 'green': {0: 5, 255: 4}, 'red': {0: 7, 255: 2}}
?       ^    ^        ^    ^       ^    ^


======================================================================
FAIL: test_create_histogram_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 14, 1: 3, 60: 1, 100: 1, 54: 1, 72: 1, 4:[204 chars] 11}} != {'green': {0: 4, 54: 1, 12: 1, 42: 1, 60: 1, 255: 4}, '[80 chars]: 4}}
Diff is 782 characters long. Set self.maxDiff to None to see it.

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.091s

FAILED (failures=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Мюмюн обнови решението на 14.03.2016 01:43 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
def lighten(image, coef):
  result_image = []
  current_pixel_row = []
  max_value = 255
  for row in image:
    for r, g, b in row:
      r_value = r + int(coef * (max_value - r))
      g_value = g + int(coef * (max_value - g))
      b_value = b + int(coef * (max_value - b))
      current_pixel_row.append((r_value, g_value, b_value))
    result_image.append(current_pixel_row[:])
    current_pixel_row[:] = []
  return result_image


def rotate_right(image):
  return [list(i) for i in list(zip(*image[::-1]))]


def rotate_left(image):
  return [list(i) for i in list(zip(*image))[::-1]]


def darken(image, coef):
  result_image = []
  current_pixel_row = []
  for row in image:
    for r, g, b in row:
      r_value = r - int(coef * r)
      g_value = g - int(coef * g)
      b_value = b - int(coef * b)
      current_pixel_row.append((r_value, g_value, b_value))
    result_image.append(current_pixel_row[:])
    current_pixel_row[:] = []
  return result_image


def invert(image):
  result_image = []
  current_pixel_row = []
  max_value = 255
  for pixel_row in image:
    for r, g, b in pixel_row:
      r_inverse = max_value - r
      g_inverse = max_value - g
      b_inverse = max_value - b
      current_pixel_row.append((r_inverse, g_inverse, b_inverse))
    result_image.append(current_pixel_row[:])
    current_pixel_row[:] = []
  return result_image


def create_histogram(image):
  histogram_dict = dict.fromkeys(['red', 'green', 'blue'], {})
  for row in image:
    for r, g, b in row:
      add_elements(histogram_dict, 'red', r)
      add_elements(histogram_dict, 'green', g)
      add_elements(histogram_dict, 'blue', b)
  return histogram_dict


def add_elements(dictionary, colour, colour_code):
  if colour_code in dictionary[colour]:
    dictionary[colour][colour_code] += 1
  else:
    dictionary[colour][colour_code] = 1