timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Ерол Хаджи

Обратно към всички решения

Към профила на Ерол Хаджи

Резултати

 • 9 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 9 точки общо
 • 11 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
def traverse(to_traverse, y_path, x_path):
  to_return = []
  for y in y_path:
    column = []
    for x in x_path:
      column.append(to_traverse[x][y])
    to_return.append(column)
  return to_return


def rotate_left(to_rotate):
  return traverse(
    to_rotate,
    range(len(to_rotate) - 1, -1, -1),
    range(len(to_rotate[0])))


def rotate_right(to_rotate):
  return traverse(
    to_rotate,
    range(len(to_rotate[0])),
    range(len(to_rotate) - 1, -1, -1))


def map_pic(func, pic):
  return [[func(rgb) for rgb in col] for col in pic]


def inv(rgb):
  return tuple(255 - x for x in rgb)


def invert(to_invert):
  return map_pic(inv, to_invert)


def light(rgb, ratio):
  return tuple(x + int(ratio*(255 - x)) for x in rgb)


def dark(rgb, ratio):
  return tuple(int(x*(1 - ratio)) for x in rgb)


def lighten(to_lighten, ratio):
  return map_pic(lambda x: light(x, ratio), to_lighten)


def darken(to_darken, ratio):
  return map_pic(lambda x: dark(x, ratio), to_darken)


def create_histogram(to_create_from):
  to_return = dict(red={}, green={}, blue={})
  for col in to_create_from:
    for r, g, b in col:
      to_return['red'][r] = 1 + to_return['red'].get(r, 0)
      to_return['green'][g] = 1 + to_return['green'].get(g, 0)
      to_return['blue'][b] = 1 + to_return['blue'].get(b, 0)
  return to_return

Лог от изпълнението

.........E..
======================================================================
ERROR: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.120s

FAILED (errors=1)

История (2 версии и 0 коментара)

Ерол обнови решението на 14.03.2016 01:28 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
import math


def traverse(to_traverse, y_path, x_path):
  to_return = []
  for y in y_path:
    column = []
    for x in x_path:
      column.append(to_traverse[x][y])
    to_return.append(column)
  return to_return


def rotate_left(to_rotate):
  return traverse(
    to_rotate,
    range(len(to_rotate) - 1, -1, -1),
    range(len(to_rotate[0])))


def rotate_right(to_rotate):
  return traverse(
    to_rotate,
    range(len(to_rotate[0])),
    range(len(to_rotate) - 1, -1, -1))


def map_pic(func, pic):
  return [[func(rgb) for rgb in col] for col in pic]


def inv(rgb):
  return tuple(255 - x for x in rgb)


def invert(to_invert):
  return map_pic(inv, to_invert)


def light(rgb, ratio):
  return tuple(x + math.floor(ratio*(255 - x)) for x in rgb)


def dark(rgb, ratio):
  return tuple(math.floor(x*(1 - ratio)) for x in rgb)


def lighten(to_lighten, ratio):
  return map_pic(lambda x: light(x, ratio), to_lighten)


def darken(to_darken, ratio):
  return map_pic(lambda x: dark(x, ratio), to_darken)


def color_dict():
  return dict.fromkeys(list(range(255)), 0)


def create_histogram(to_create_from):
  to_return = dict(red=color_dict(), green=color_dict(), blue=color_dict())
  for col in to_create_from:
    for r, g, b in col:
      to_return['red'][r] += 1
      to_return['green'][g] += 1
      to_return['blue'][b] += 1
  return to_return

Ерол обнови решението на 14.03.2016 09:28 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
def traverse(to_traverse, y_path, x_path):
  to_return = []
  for y in y_path:
    column = []
    for x in x_path:
      column.append(to_traverse[x][y])
    to_return.append(column)
  return to_return


def rotate_left(to_rotate):
  return traverse(
    to_rotate,
    range(len(to_rotate) - 1, -1, -1),
    range(len(to_rotate[0])))


def rotate_right(to_rotate):
  return traverse(
    to_rotate,
    range(len(to_rotate[0])),
    range(len(to_rotate) - 1, -1, -1))


def map_pic(func, pic):
  return [[func(rgb) for rgb in col] for col in pic]


def inv(rgb):
  return tuple(255 - x for x in rgb)


def invert(to_invert):
  return map_pic(inv, to_invert)


def light(rgb, ratio):
  return tuple(x + int(ratio*(255 - x)) for x in rgb)


def dark(rgb, ratio):
  return tuple(int(x*(1 - ratio)) for x in rgb)


def lighten(to_lighten, ratio):
  return map_pic(lambda x: light(x, ratio), to_lighten)


def darken(to_darken, ratio):
  return map_pic(lambda x: dark(x, ratio), to_darken)


def create_histogram(to_create_from):
  to_return = dict(red={}, green={}, blue={})
  for col in to_create_from:
    for r, g, b in col:
      to_return['red'][r] = 1 + to_return['red'].get(r, 0)
      to_return['green'][g] = 1 + to_return['green'].get(g, 0)
      to_return['blue'][b] = 1 + to_return['blue'].get(b, 0)
  return to_return