timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Илиан Стаменов

Обратно към всички решения

Към профила на Илиан Стаменов

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
def lighten(pic, c):
  return [[tuple(pix[i] - int(c * (255 - pix[i])for i in range(3)))
      for pix in row] for row in pic]


def darken(pic, c):
  return [[tuple(int(pix[i] - c * pix[i])for i in range(3))for pix in row]
      for row in pic]


def rotate_right(pic):
  return list(zip(*pic[::-1]))


def rotate_left(pic):
  return list(zip(*pic))[::-1]


def invert(pic):
  return [[tuple(255-pix[i] for i in range(3))for pix in row] for row in pic]


def create_histogram(pic):
  res = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for row in pic:
    for pix in row:
      for c, i in (("red", 0), ("green", 1), ("blue", 2)):
        res[c][pix[i]] = res[c].get(pix[i], 0) + 1
  return res

Лог от изпълнението

......EE....
======================================================================
ERROR: test_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'i' is not defined

======================================================================
ERROR: test_lighten_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'i' is not defined

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.086s

FAILED (errors=2)

История (3 версии и 0 коментара)

Илиан обнови решението на 14.03.2016 00:54 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
def lighten(pic, coef):
  return [[(pix[0] + int(coef*(255-pix[0])),
       pix[1] + int(coef*(255-pix[1])),
       pix[2] + int(coef*(255-pix[2])))for pix in row] for row in pic]


def darken(pic, coef):
  return [[(pix[0] - int(coef*pix[0]),
       pix[1] - int(coef*pix[1]),
       pix[2] - int(coef*pix[2]))for pix in row] for row in pic]


def rotate_right(pic):
  return list(zip(*pic[::-1]))


def rotate_left(pic):
  return list(zip(*pic))[::-1]


def invert(p):
  return [[(255-pix[0], 255-pix[1], 255-pix[2])for pix in row] for row in p]


def create_histogram(pic):
  res = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for row in pic:
    for pix in row:
      res["red"][pix[0]] = res["red"].get(pix[0], 0) + 1
      res["green"][pix[1]] = res["green"].get(pix[1], 0) + 1
      res["blue"][pix[2]] = res["blue"].get(pix[2], 0) + 1
  return res

Илиан обнови решението на 14.03.2016 16:18 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
def lighten(pic, c):
  return [[tuple(pix[i] - int(c * (255 - pix[i])for i in range(3)))
      for pix in row] for row in pic]


def darken(pic, c):
  return [[tuple(int((1 - c) * pix[i])for i in range(3))for pix in row]
      for row in pic]


def rotate_right(pic):
  return list(zip(*pic[::-1]))


def rotate_left(pic):
  return list(zip(*pic))[::-1]


def invert(pic):
  return [[tuple(255-pix[i] for i in range(3))for pix in row] for row in pic]


def create_histogram(pic):
  res = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for row in pic:
    for pix in row:
      for c, i in (("red", 0), ("green", 1), ("blue", 2)):
        res[c][pix[i]] = res[c].get(pix[i], 0) + 1
  return res

Илиан обнови решението на 14.03.2016 16:25 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
def lighten(pic, c):
  return [[tuple(pix[i] - int(c * (255 - pix[i])for i in range(3)))
      for pix in row] for row in pic]


def darken(pic, c):
  return [[tuple(int(pix[i] - c * pix[i])for i in range(3))for pix in row]
      for row in pic]


def rotate_right(pic):
  return list(zip(*pic[::-1]))


def rotate_left(pic):
  return list(zip(*pic))[::-1]


def invert(pic):
  return [[tuple(255-pix[i] for i in range(3))for pix in row] for row in pic]


def create_histogram(pic):
  res = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for row in pic:
    for pix in row:
      for c, i in (("red", 0), ("green", 1), ("blue", 2)):
        res[c][pix[i]] = res[c].get(pix[i], 0) + 1
  return res