timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Николай Желязков

Обратно към всички решения

Към профила на Николай Желязков

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
def rotate_left(image):
  return rotate(image, reversed)


def rotate_right(image):
  return rotate(reversed(image), lambda x: x)


def rotate(image, rev):
  rotated_image = []
  for row in image:
    i = 0
    for col in rev(row):
      if len(rotated_image) <= i:
        rotated_image.append([col])
      else:
        rotated_image[i].append(col)
      i += 1
  return rotated_image


def invert(image):
  inverted_image = []
  i = 0
  for row in image:
    for col in row:
      current_pixel = tuple(255 - x for x in col)
      if len(inverted_image) <= i:
        inverted_image.append([current_pixel])
      else:
        inverted_image[i].append(current_pixel)
    i += 1
  return inverted_image


def darken(image, factor):
  return darken_lighten(image, lambda x: x - factor * x)


def lighten(image, factor):
  return darken_lighten(image, lambda x: x + factor * (255 - x))


def darken_lighten(image, formula):
  new_image = []
  i = 0
  for row in image:
    for col in row:
      current_pixel = tuple(int(formula(x)) for x in col)
      if len(new_image) <= i:
        new_image.append([current_pixel])
      else:
        new_image[i].append(current_pixel)
    i += 1
  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in image:
    for col in row:
      for value, color in zip(col, ['red', 'green', 'blue']):
        if value in histogram[color]:
          histogram[color][value] += 1
        else:
          histogram[color][value] = 1
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Николай обнови решението на 08.03.2016 23:12 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
def rotate_left(image):
  rotated_image = []
  for row in image:
    i = 0
    for col in reversed(row):
      if len(rotated_image) <= i:
        rotated_image.append([col])
      else:
        rotated_image[i].append(col)
      i += 1
  return rotated_image
  
def rotate_right(image):
  rotated_image = []
  for row in reversed(image):
    i = 0
    for col in row:
      if len(rotated_image) <= i:
        rotated_image.append([col])
      else:
        rotated_image[i].append(col)
      i += 1
  return rotated_image
  
def invert(image):
  inverted_image = []
  i = 0
  for row in image:
    for col in row:
      current_pixel = tuple( 255 - x for x in col)
      if len(inverted_image) <= i:
        inverted_image.append([current_pixel])
      else:
        inverted_image[i].append(current_pixel)
    i += 1
  return inverted_image
  
def lighten(image, factor):
  lightened_image = []
  i = 0
  for row in image:
    for col in row:
      current_pixel = tuple(int(x + factor * (255 - x)) for x in col)
      if len(lightened_image) <= i:
        lightened_image.append([current_pixel])
      else:
        lightened_image[i].append(current_pixel)
    i += 1
  return lightened_image
  
def darken(image, factor):
  darkened_image = []
  i = 0
  for row in image:
    for col in row:
      current_pixel = tuple(int(x - factor * x) for x in col)
      if len(darkened_image) <= i:
        darkened_image.append([current_pixel])
      else:
        darkened_image[i].append(current_pixel)
    i += 1
  return darkened_image
  
def create_histogram(image):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in image:
    for col in row:
      if col[0] in histogram['red']:
        histogram['red'][col[0]] += 1
      else:
        histogram['red'][col[0]] = 1
        
      if col[1] in histogram['green']:
        histogram['green'][col[1]] += 1
      else:
        histogram['green'][col[1]] = 1
        
      if col[2] in histogram['blue']:
        histogram['blue'][col[2]] += 1
      else:
        histogram['blue'][col[2]] = 1
  return histogram

Николай обнови решението на 10.03.2016 08:12 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
def rotate_left(image):
  return rotate(image, reversed)


def rotate_right(image):
  return rotate(reversed(image), lambda x: x)


def rotate(image, rev):
  rotated_image = []
  for row in image:
    i = 0
    for col in rev(row):
      if len(rotated_image) <= i:
        rotated_image.append([col])
      else:
        rotated_image[i].append(col)
      i += 1
  return rotated_image


def invert(image):
  inverted_image = []
  i = 0
  for row in image:
    for col in row:
      current_pixel = tuple(255 - x for x in col)
      if len(inverted_image) <= i:
        inverted_image.append([current_pixel])
      else:
        inverted_image[i].append(current_pixel)
    i += 1
  return inverted_image


def darken(image, factor):
  return darken_lighten(image, lambda x: x - factor * x)


def lighten(image, factor):
  return darken_lighten(image, lambda x: x + factor * (255 - x))


def darken_lighten(image, formula):
  new_image = []
  i = 0
  for row in image:
    for col in row:
      current_pixel = tuple(int(formula(x)) for x in col)
      if len(new_image) <= i:
        new_image.append([current_pixel])
      else:
        new_image[i].append(current_pixel)
    i += 1
  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in image:
    for col in row:
      for value, color in zip(col, ['red', 'green', 'blue']):
        if value in histogram[color]:
          histogram[color][value] += 1
        else:
          histogram[color][value] = 1
  return histogram