timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Хризантема Станчева

Обратно към всички решения

Към профила на Хризантема Станчева

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
def transpose(matrix):
  res = [list(i) for i in zip(*matrix)]
  return res


def rotate_left(image):
  transposed_image = transpose(image)
  new_image = transposed_image[::-1]
  return new_image


def rotate_right(image):
  reversed_image = image[::-1]
  new_image = transpose(reversed_image)
  return new_image


def invert_pixel(pixel):
  return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])


def invert_row(row):
  return list(map(invert_pixel, row))


def invert(image):
  return list(map(invert_row, image))


def lighten_pixel(pixel, number):
  red = pixel[0] + number * (255 - pixel[0])
  green = pixel[1] + number * (255 - pixel[1])
  blue = pixel[2] + number * (255 - pixel[2])
  return (int(red), int(green), int(blue))


def lighten(image, number):
  new_image = []
  for row in image:
    current_row = list(map(lambda x: lighten_pixel(x, number), row))
    new_image.append(current_row)
  return new_image


def darken_pixel(pixel, number):
  red = pixel[0] - number * pixel[0]
  green = pixel[1] - number * pixel[1]
  blue = pixel[2] - number * pixel[2]
  return (int(red), int(green), int(blue))


def darken(image, number):
  new_image = []
  for row in image:
    current_row = list(map(lambda x: darken_pixel(x, number), row))
    new_image.append(current_row)
  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in image:
    for (r, g, b) in row:
      if r in histogram['red']:
        histogram['red'][r] += 1
      else:
        histogram['red'][r] = 1
      if g in histogram['green']:
        histogram['green'][g] += 1
      else:
        histogram['green'][g] = 1
      if b in histogram['blue']:
        histogram['blue'][b] += 1
      else:
        histogram['blue'][b] = 1
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Хризантема обнови решението на 13.03.2016 23:09 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
def transpose(matrix):
  res = [list(i) for i in zip(*matrix)]
  return res


def rotate_left(image):
  transposed_image = transpose(image)
  new_image = transposed_image[::-1]
  return new_image


def rotate_right(image):
  reversed_image = image[::-1]
  new_image = transpose(reversed_image)
  return new_image


def invert_pixel(pixel):
  return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])


def invert_row(row):
  return list(map(invert_pixel, row))


def invert(image):
  return list(map(invert_row, image))


def lighten_pixel(pixel, number):
  red = pixel[0] + number * (255 - pixel[0])
  green = pixel[1] + number * (255 - pixel[1])
  blue = pixel[2] + number * (255 - pixel[2])
  return (int(red), int(green), int(blue))


def lighten(image, number):
  new_image = []
  for row in image:
    current_row = list(map(lambda x: lighten_pixel(x, number), row))
    new_image.append(current_row)
  return new_image


def darken_pixel(pixel, number):
  red = pixel[0] - number * pixel[0]
  green = pixel[1] - number * pixel[1]
  blue = pixel[2] - number * pixel[2]
  return (int(red), int(green), int(blue))


def darken(image, number):
  new_image = []
  for row in image:
    current_row = list(map(lambda x: darken_pixel(x, number), row))
    new_image.append(current_row)
  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in image:
    for (r, g, b) in row:
      if r in histogram['red']:
        histogram['red'][r] += 1
      else:
        histogram['red'][r] = 1
      if g in histogram['green']:
        histogram['green'][g] += 1
      else:
        histogram['green'][g] = 1
      if b in histogram['blue']:
        histogram['blue'][b] += 1
      else:
        histogram['blue'][b] = 1
  return histogram