timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Георги Иванов

Обратно към всички решения

Към профила на Георги Иванов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
def rotate_left(image):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(cols - 1, -1, -1):
    row = []
    for j in range(0, rows):
      row.append(image[j][i])
    new_image.append(row)

  return new_image


def rotate_right(image):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, cols):
    row = []
    for j in range(rows - 1, -1, -1):
      row.append(image[j][i])
    new_image.append(row)

  return new_image


def invert(image):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    row = []
    for j in range(0, cols):
      row.append((255 - image[i][j][0],
            255 - image[i][j][1],
            255 - image[i][j][2]))
    new_image.append(row)

  return new_image


def lighten(image, coef):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    row = []
    for j in range(0, cols):
      row.append((image[i][j][0] + int(coef * (255 - image[i][j][0])),
            image[i][j][1] + int(coef * (255 - image[i][j][1])),
            image[i][j][2] + int(coef * (255 - image[i][j][2]))))
    new_image.append(row)

  return new_image


def darken(image, coef):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    row = []
    for j in range(0, cols):
      row.append((image[i][j][0] - int(coef * image[i][j][0]),
            image[i][j][1] - int(coef * image[i][j][1]),
            image[i][j][2] - int(coef * image[i][j][2])))
    new_image.append(row)

  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {
    "red": {},
    "green": {},
    "blue": {},
  }

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    for j in range(0, cols):
      if image[i][j][0] in histogram["red"].keys():
        histogram["red"][image[i][j][0]] += 1
      else:
        histogram["red"][image[i][j][0]] = 1

      if image[i][j][1] in histogram["green"].keys():
        histogram["green"][image[i][j][1]] += 1
      else:
        histogram["green"][image[i][j][1]] = 1

      if image[i][j][2] in histogram["blue"].keys():
        histogram["blue"][image[i][j][2]] += 1
      else:
        histogram["blue"][image[i][j][2]] = 1

  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Георги обнови решението на 13.03.2016 14:51 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
def rotate_left(image):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(cols - 1, -1, -1):
    row = []
    for j in range(0, rows):
      row.append(image[j][i])
    new_image.append(row)

  return new_image


def rotate_right(image):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, cols):
    row = []
    for j in range(rows - 1, -1, -1):
      row.append(image[j][i])
    new_image.append(row)

  return new_image


def invert(image):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    row = []
    for j in range(0, cols):
      row.append((255 - image[i][j][0],
            255 - image[i][j][1],
            255 - image[i][j][2]))
    new_image.append(row)

  return new_image


def lighten(image, coef):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    row = []
    for j in range(0, cols):
      row.append((image[i][j][0] + int(coef * (255 - image[i][j][0])),
            image[i][j][1] + int(coef * (255 - image[i][j][1])),
            image[i][j][2] + int(coef * (255 - image[i][j][2]))))
    new_image.append(row)

  return new_image


def darken(image, coef):
  new_image = []

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    row = []
    for j in range(0, cols):
      row.append((image[i][j][0] - int(coef * image[i][j][0]),
            image[i][j][1] - int(coef * image[i][j][1]),
            image[i][j][2] - int(coef * image[i][j][2])))
    new_image.append(row)

  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {
    "red": {},
    "green": {},
    "blue": {},
  }

  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(0, rows):
    for j in range(0, cols):
      if image[i][j][0] in histogram["red"].keys():
        histogram["red"][image[i][j][0]] += 1
      else:
        histogram["red"][image[i][j][0]] = 1

      if image[i][j][1] in histogram["green"].keys():
        histogram["green"][image[i][j][1]] += 1
      else:
        histogram["green"][image[i][j][1]] = 1

      if image[i][j][2] in histogram["blue"].keys():
        histogram["blue"][image[i][j][2]] += 1
      else:
        histogram["blue"][image[i][j][2]] = 1

  return histogram