timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Теодор Тошков

Обратно към всички решения

Към профила на Теодор Тошков

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
def invert_color(pixel):
  return(
    255 - pixel[0],
    255 - pixel[1],
    255 - pixel[2]
    )


def invert(picture):
  return [[invert_color(pixel) for pixel in row] for row in picture]


def rotate_right(picture):
  return [list(x) for x in zip(*picture[::-1])]


def rotate_left(picture):
  return [list(x) for x in zip(*picture)][::-1]


def lighten_single(color, factor):
  new = color + factor * (255 - color)
  if new > 255:
    return 255
  else:
    return int(new)


def lighten_pixel(pixel, factor):
  return (
    lighten_single(pixel[0], factor),
    lighten_single(pixel[1], factor),
    lighten_single(pixel[2], factor)
    )


def darken_pixel(pixel, factor):
  return (
    int(pixel[0] * (1 - factor)),
    int(pixel[1] * (1 - factor)),
    int(pixel[2] * (1 - factor))
    )


def lighten(picture, factor):
  return [[lighten_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]


def darken(picture, factor):
  return [[darken_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]


def partial_histogram(picture, i):
  partial = {}
  for row in picture:
    for pixel in row:
      if pixel[i] in partial:
        partial[pixel[i]] = partial[pixel[i]] + 1
      else:
        partial[pixel[i]] = 1
  return partial


def create_histogram(picture):
  return {
    'red': partial_histogram(picture, 0),
    'green': partial_histogram(picture, 1),
    'blue': partial_histogram(picture, 2)
    }

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (3 версии и 2 коментара)

Теодор обнови решението на 08.03.2016 15:57 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
def invert_color(pixel):
  return(255 - pixel[0], 
      255 - pixel[1], 
      255 - pixel[2])

def invert(picture):
  return [[invert_color(pixel) for pixel in row] for row in picture] 

def rotate_right(picture): 
  return [list(x) for x in zip(*picture[::-1])] 

def rotate_left (picture): 
  return [list(x) for x in zip(*picture)][::-1] 

def lighten_single (color, factor):
  new = color + factor * (255 - color)
  if new > 255 : 
    return 255
  else :
    return int(new)

def lighten_pixel (pixel, factor):
  return (lighten_single(pixel[0], factor), 
      lighten_single(pixel[1], factor), 
      lighten_single(pixel[2], factor) )

def darken_pixel (pixel, factor):
  return (int(pixel[0] * (1 - factor)),
      int(pixel[1] * (1 - factor)),
      int(pixel[2] * (1 - factor)))

def lighten (picture, factor):
  return [[lighten_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]

def darken (picture, factor):
  return [[darken_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]

def partial_histogram(picture, i):
    partial = {}
    for row in picture:
        for pixel in row:
            if pixel[i] in partial:
                partial[pixel[i]] = partial[pixel[i]] + 1
            else:
                partial[pixel[i]] = 1
    return partial

def create_histogram(picture):
  return {'red': partial_histogram(picture, 0),
      'green': partial_histogram(picture, 1),
      'blue': partial_histogram(picture, 2)}

Теодор обнови решението на 09.03.2016 00:38 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
def invert_color(pixel):
  return(255 - pixel[0],
      255 - pixel[1],
      255 - pixel[2])


def invert(picture):
  return [[invert_color(pixel) for pixel in row] for row in picture]


def rotate_right(picture):
  return [list(x) for x in zip(*picture[::-1])]


def rotate_left(picture):
  return [list(x) for x in zip(*picture)][::-1]


def lighten_single(color, factor):
  new = color + factor * (255 - color)
  if new > 255:
    return 255
  else:
    return int(new)


def lighten_pixel(pixel, factor):
  return (lighten_single(pixel[0], factor),
      lighten_single(pixel[1], factor),
      lighten_single(pixel[2], factor))


def darken_pixel(pixel, factor):
  return (int(pixel[0] * (1 - factor)),
      int(pixel[1] * (1 - factor)),
      int(pixel[2] * (1 - factor)))


def lighten(picture, factor):
  return [[lighten_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]


def darken(picture, factor):
  return [[darken_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]


def partial_histogram(picture, i):
  partial = {}
  for row in picture:
    for pixel in row:
      if pixel[i] in partial:
        partial[pixel[i]] = partial[pixel[i]] + 1
      else:
        partial[pixel[i]] = 1
  return partial


def create_histogram(picture):
  return {'red': partial_histogram(picture, 0),
      'green': partial_histogram(picture, 1),
      'blue': partial_histogram(picture, 2)}

Теодор обнови решението на 11.03.2016 19:31 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
def invert_color(pixel):
  return(
    255 - pixel[0],
    255 - pixel[1],
    255 - pixel[2]
    )


def invert(picture):
  return [[invert_color(pixel) for pixel in row] for row in picture]


def rotate_right(picture):
  return [list(x) for x in zip(*picture[::-1])]


def rotate_left(picture):
  return [list(x) for x in zip(*picture)][::-1]


def lighten_single(color, factor):
  new = color + factor * (255 - color)
  if new > 255:
    return 255
  else:
    return int(new)


def lighten_pixel(pixel, factor):
  return (
    lighten_single(pixel[0], factor),
    lighten_single(pixel[1], factor),
    lighten_single(pixel[2], factor)
    )


def darken_pixel(pixel, factor):
  return (
    int(pixel[0] * (1 - factor)),
    int(pixel[1] * (1 - factor)),
    int(pixel[2] * (1 - factor))
    )


def lighten(picture, factor):
  return [[lighten_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]


def darken(picture, factor):
  return [[darken_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in picture]


def partial_histogram(picture, i):
  partial = {}
  for row in picture:
    for pixel in row:
      if pixel[i] in partial:
        partial[pixel[i]] = partial[pixel[i]] + 1
      else:
        partial[pixel[i]] = 1
  return partial


def create_histogram(picture):
  return {
    'red': partial_histogram(picture, 0),
    'green': partial_histogram(picture, 1),
    'blue': partial_histogram(picture, 2)
    }