timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Емил Илиев

Обратно към всички решения

Към профила на Емил Илиев

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
def rotate_left(original_image):
  left_rotated_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    left_rotated_image.append([])
    current_col = len(original_image) - row - 1
    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[col][current_col]
      left_rotated_image[row].append(pixel)

  return left_rotated_image


def rotate_right(original_image):
  right_rotated_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    right_rotated_image.append([])
    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[col][row]
      right_rotated_image[row].insert(0, pixel)
  return right_rotated_image


def invert(original_image):
  inverted_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    inverted_row = []

    for col in range(len(original_image[row])):
      red, green, blue = original_image[row][col]
      inverted_row.append((255 - red, 255 - green, 255 - blue))

    inverted_image.append(inverted_row)

  return inverted_image


def lighten_pixel(pixel, coef):
  brighter_pixel = []
  for x in range(len(pixel)):
    cur_color = pixel[x] + int(coef * (255 - pixel[x]))
    brighter_pixel.append(cur_color)

  return tuple(brighter_pixel)


def lighten(original_image, coef):
  lightened_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    lightened_row = []

    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[row][col]
      lightened_row.append(lighten_pixel(pixel, coef))

    lightened_image.append(lightened_row)

  return lightened_image


def darken_pixel(pixel, coef):
  dark_pixel = []
  for x in range(len(pixel)):
    cur_color = pixel[x] - int(coef * (pixel[x] - 0))
    dark_pixel.append(cur_color)
  return tuple(dark_pixel)


def darken(original_image, coef):
  darkened_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    darkened_row = []

    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[row][col]
      darkened_row.append(darken_pixel(pixel, coef))

    darkened_image.append(darkened_row)

  return darkened_image


def create_histogram(original_image):
  rgb = ['red', 'green', 'blue']
  histogram = {rgb[i]: {} for i in range(len(rgb))}

  for row in range(len(original_image)):
    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[row][col]

      for col in range(len(rgb)):
        if pixel[col] in histogram[rgb[col]]:
          histogram[rgb[col]][pixel[col]] += 1
        else:
          histogram[rgb[col]][pixel[col]] = 1

  return histogram

Лог от изпълнението

.........E.E
======================================================================
ERROR: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

======================================================================
ERROR: test_rotate_right_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.085s

FAILED (errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Емил обнови решението на 13.03.2016 11:54 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
def rotate_left(original_image):
  left_rotated_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    left_rotated_image.append([])
    current_col = len(original_image) - row - 1
    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[col][current_col]
      left_rotated_image[row].append(pixel)

  return left_rotated_image


def rotate_right(original_image):
  right_rotated_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    right_rotated_image.append([])
    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[col][row]
      right_rotated_image[row].insert(0, pixel)
  return right_rotated_image


def invert(original_image):
  inverted_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    inverted_row = []

    for col in range(len(original_image[row])):
      red, green, blue = original_image[row][col]
      inverted_row.append((255 - red, 255 - green, 255 - blue))

    inverted_image.append(inverted_row)

  return inverted_image


def lighten_pixel(pixel, coef):
  brighter_pixel = []
  for x in range(len(pixel)):
    cur_color = pixel[x] + int(coef * (255 - pixel[x]))
    brighter_pixel.append(cur_color)

  return tuple(brighter_pixel)


def lighten(original_image, coef):
  lightened_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    lightened_row = []

    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[row][col]
      lightened_row.append(lighten_pixel(pixel, coef))

    lightened_image.append(lightened_row)

  return lightened_image


def darken_pixel(pixel, coef):
  dark_pixel = []
  for x in range(len(pixel)):
    cur_color = pixel[x] - int(coef * (pixel[x] - 0))
    dark_pixel.append(cur_color)
  return tuple(dark_pixel)


def darken(original_image, coef):
  darkened_image = []

  for row in range(len(original_image)):
    darkened_row = []

    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[row][col]
      darkened_row.append(darken_pixel(pixel, coef))

    darkened_image.append(darkened_row)

  return darkened_image


def create_histogram(original_image):
  rgb = ['red', 'green', 'blue']
  histogram = {rgb[i]: {} for i in range(len(rgb))}

  for row in range(len(original_image)):
    for col in range(len(original_image[row])):
      pixel = original_image[row][col]

      for col in range(len(rgb)):
        if pixel[col] in histogram[rgb[col]]:
          histogram[rgb[col]][pixel[col]] += 1
        else:
          histogram[rgb[col]][pixel[col]] = 1

  return histogram