timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Денис Михайлов

Обратно към всички решения

Към профила на Денис Михайлов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
def get_columns(matrix):
  return [list(x) for x in zip(*matrix)]


def rotate_left(picture):
  columns = get_columns(picture)
  return columns[::-1]


def rotate_right(picture):
  columns = get_columns(picture)
  return list(map(lambda column: column[::-1], columns))


def map_picture(func, picture):
  def map_pixel(pixel):
    return tuple(func(index, color) for index, color in enumerate(pixel))
  return [list(map(map_pixel, row)) for row in picture]


def invert(picture):
  def invert_color(_, color):
    return 255 - color
  return map_picture(invert_color, picture)


def lighten(picture, factor):
  def lighten_color(_, color):
    return int(color + factor * (255 - color))
  return map_picture(lighten_color, picture)


def darken(picture, factor):
  def darken_color(_, color):
    return int(color - factor*color)
  return map_picture(darken_color, picture)


def create_histogram(picture):
  histogram = {
    0: {},
    1: {},
    2: {},
  }

  def add_color(index, color):
    histogram[index][color] = histogram[index].get(color, 0) + 1
  map_picture(add_color, picture)
  return {
    "red": histogram[0],
    "green": histogram[1],
    "blue": histogram[2],
  }

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Денис обнови решението на 13.03.2016 01:39 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
def get_columns(matrix):
  return [list(x) for x in zip(*matrix)]


def rotate_left(picture):
  columns = get_columns(picture)
  return columns[::-1]


def rotate_right(picture):
  columns = get_columns(picture)
  return list(map(lambda column: column[::-1], columns))


def map_picture(func, picture):
  def map_pixel(pixel):
    return tuple(func(index, color) for index, color in enumerate(pixel))
  return [list(map(map_pixel, row)) for row in picture]


def invert(picture):
  def invert_color(_, color):
    return 255 - color
  return map_picture(invert_color, picture)


def lighten(picture, factor):
  def lighten_color(_, color):
    return int(color + factor * (255 - color))
  return map_picture(lighten_color, picture)


def darken(picture, factor):
  def darken_color(_, color):
    return int(color - factor*color)
  return map_picture(darken_color, picture)


def create_histogram(picture):
  histogram = {
    0: dict.fromkeys(range(0, 256), 0),
    1: dict.fromkeys(range(0, 256), 0),
    2: dict.fromkeys(range(0, 256), 0),
  }

  def add_color(index, color):
    histogram[index][color] += 1
  map_picture(add_color, picture)
  return {
    "red": histogram[0],
    "green": histogram[1],
    "blue": histogram[2],
  }

Денис обнови решението на 13.03.2016 19:17 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
def get_columns(matrix):
  return [list(x) for x in zip(*matrix)]


def rotate_left(picture):
  columns = get_columns(picture)
  return columns[::-1]


def rotate_right(picture):
  columns = get_columns(picture)
  return list(map(lambda column: column[::-1], columns))


def map_picture(func, picture):
  def map_pixel(pixel):
    return tuple(func(index, color) for index, color in enumerate(pixel))
  return [list(map(map_pixel, row)) for row in picture]


def invert(picture):
  def invert_color(_, color):
    return 255 - color
  return map_picture(invert_color, picture)


def lighten(picture, factor):
  def lighten_color(_, color):
    return int(color + factor * (255 - color))
  return map_picture(lighten_color, picture)


def darken(picture, factor):
  def darken_color(_, color):
    return int(color - factor*color)
  return map_picture(darken_color, picture)


def create_histogram(picture):
  histogram = {
    0: {},
    1: {},
    2: {},
  }

  def add_color(index, color):
    histogram[index][color] = histogram[index].get(color, 0) + 1
  map_picture(add_color, picture)
  return {
    "red": histogram[0],
    "green": histogram[1],
    "blue": histogram[2],
  }