timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Христо Ралев

Обратно към всички решения

Към профила на Христо Ралев

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
from collections import Counter
import copy


def proces_image(image, func):
  result = copy.deepcopy(image)
  for i, row in enumerate(result):
    for j, pixel in enumerate(row):
      result[i][j] = ()
      for color in pixel:
        result[i][j] += (func(color),)
  return result


def lighten(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color + n * (255 - color)))


def darken(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color - n * (255 - color)))


def invert(image):
  return proces_image(image, lambda color:
            255 - color)


def create_histogram(image):
  histogram = {}
  for i, color in enumerate(['red', 'green', 'blue']):
    histogram[color] = dict(Counter([pixel[i]
                     for row in image for pixel in row]))
  return histogram


def rotate_left(image):
  return list(zip(*image[:]))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))

Лог от изпълнението

..FF........
======================================================================
FAIL: test_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 127 not less than or equal to 1

======================================================================
FAIL: test_darken_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 28 not less than or equal to 1

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.088s

FAILED (failures=2)

История (8 версии и 2 коментара)

Христо обнови решението на 12.03.2016 21:48 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
def proces_image(image, func):
    result = image[:]
    for i, row in enumerate(result):
        for j, pixel in enumerate(row):
            result[i][j] = ()
            for color in pixel:
              result[i][j] += (func(color),)
    return result

def lighten(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color + n*(255-color)))

def darken(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color - n*(255-color)))

def invert(image):
    return proces_image(image, lambda color: 
        255-color)

def create_histogram(image):
    colors = ['red', 'green', 'blue'];
    histogram = {}

    for row in image:
        for pixel in row:
            for i, value in enumerate(pixel):
                color = colors[i]
                if color in histogram:
                    if value in histogram[color]:
                        histogram[color][value] += 1
                    else:
                        histogram[color][value] = 1
                else:
                    histogram[color] = {value:1}
    return histogram
    
def rotate_left(image):
    return reversed(list(zip(*image[:])))

def rotate_right(image):
    return list(zip(*image[::-1]))

Христо обнови решението на 13.03.2016 02:10 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
def proces_image(image, func):
    result = image[:]
    for i, row in enumerate(result):
        for j, pixel in enumerate(row):
            result[i][j] = ()
            for color in pixel:
              result[i][j] += (func(color),)
    return result

def lighten(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color + n*(255-color)))

def darken(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color - n*(255-color)))

def invert(image):
    return proces_image(image, lambda color: 
        255-color)

def create_histogram(image):
    red = [r for row in image for (r,g,b) in row]
    green = [g for row in image for (r,g,b) in row]
    blue = [b for row in image for (r,g,b) in row]
     
    histogram = {'red': dict(Counter(red)),
           'green': dict(Counter(green)),
           'blue' : dict(Counter(blue))}  
    return histogram
    
def rotate_left(image):
    return reversed(list(zip(*image[:])))

def rotate_right(image):
    return list(zip(*image[::-1]))

Христо обнови решението на 13.03.2016 14:26 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
def proces_image(image, func):
    result = image[:]
    for i, row in enumerate(result):
        for j, pixel in enumerate(row):
            result[i][j] = ()
            for color in pixel:
              result[i][j] += (func(color),)
    return result

def lighten(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color + n*(255-color)))

def darken(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color - n*(255-color)))

def invert(image):
    return proces_image(image, lambda color: 
        255-color)

def create_histogram(image):
  raw = [[r for row in image for (r,g,b) in row],
      [g for row in image for (r,g,b) in row],
       [b for row in image for (r,g,b) in row]]

  counted = [dict(Counter(color)) for color in raw]
  colors = ['red', 'green', 'blue']
  
  return dict(zip(colors, counted))
    
def rotate_left(image):
    return reversed(list(zip(*image[:])))

def rotate_right(image):
    return list(zip(*image[::-1]))

Христо обнови решението на 13.03.2016 14:27 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
def proces_image(image, func):
    result = image[:]
    for i, row in enumerate(result):
        for j, pixel in enumerate(row):
            result[i][j] = ()
            for color in pixel:
              result[i][j] += (func(color),)
    return result

def lighten(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color + n*(255-color)))

def darken(image, n):
    return proces_image(image, lambda color:
     int(color - n*(255-color)))

def invert(image):
    return proces_image(image, lambda color: 
        255-color)

def create_histogram(image):
    raw = [[r for row in image for (r,g,b) in row],
        [g for row in image for (r,g,b) in row],
         [b for row in image for (r,g,b) in row]]

    counted = [dict(Counter(color)) for color in raw]
    colors = ['red', 'green', 'blue']

    return dict(zip(colors, counted))
    
def rotate_left(image):
    return reversed(list(zip(*image[:])))

def rotate_right(image):
    return list(zip(*image[::-1]))

Христо обнови решението на 13.03.2016 14:40 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
from collections import Counter

def proces_image(image, func):
  result = image[:]
  for i, row in enumerate(result):
    for j, pixel in enumerate(row):
      result[i][j] = ()
      for color in pixel:
        result[i][j] += (func(color),)
  return result


def lighten(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color + n * (255 - color)))


def darken(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color - n * (255 - color)))


def invert(image):
  return proces_image(image, lambda color:
            255 - color)


def create_histogram(image):
  raw = [[r for row in image for (r, g, b) in row],
      [g for row in image for (r, g, b) in row],
      [b for row in image for (r, g, b) in row]]

  counted = [dict(Counter(color)) for color in raw]
  colors = ['red', 'green', 'blue']

  return dict(zip(colors, counted))


def rotate_left(image):
  return reversed(list(zip(*image[:])))


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))

Христо обнови решението на 14.03.2016 00:35 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
from collections import Counter
import copy


def proces_image(image, func):
  result = copy.deepcopy(image)
  for i, row in enumerate(result):
    for j, pixel in enumerate(row):
      result[i][j] = ()
      for color in pixel:
        result[i][j] += (func(color),)
  return result


def lighten(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color + n * (255 - color)))


def darken(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color - n * (255 - color)))


def invert(image):
  return proces_image(image, lambda color:
            255 - color)


def create_histogram(image):
  raw = [[r for row in image for (r, g, b) in row],
      [g for row in image for (r, g, b) in row],
      [b for row in image for (r, g, b) in row]]

  counted = [dict(Counter(color)) for color in raw]
  colors = ['red', 'green', 'blue']

  return dict(zip(colors, counted))


def rotate_left(image):
  return list(zip(*image[:]))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))

Христо обнови решението на 14.03.2016 01:05 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
from collections import Counter
import copy


def proces_image(image, func):
  result = copy.deepcopy(image)
  for i, row in enumerate(result):
    for j, pixel in enumerate(row):
      result[i][j] = ()
      for color in pixel:
        result[i][j] += (func(color),)
  return result

def lighten(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color + n * (255 - color)))

def darken(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color - n * (255 - color)))

def invert(image):
  return proces_image(image, lambda color:
            255 - color)

def create_histogram(image):
  histogram = {}
  for i, color in enumerate(['red', 'green', 'blue']):
    histogram[color] = dict(Counter([pixel[i]
                     for row in image for pixel in row]))
  return histogram

def rotate_left(image):
  return list(zip(*image[:]))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))

Христо обнови решението на 14.03.2016 16:07 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
from collections import Counter
import copy


def proces_image(image, func):
  result = copy.deepcopy(image)
  for i, row in enumerate(result):
    for j, pixel in enumerate(row):
      result[i][j] = ()
      for color in pixel:
        result[i][j] += (func(color),)
  return result


def lighten(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color + n * (255 - color)))


def darken(image, n):
  return proces_image(image, lambda color:
            int(color - n * (255 - color)))


def invert(image):
  return proces_image(image, lambda color:
            255 - color)


def create_histogram(image):
  histogram = {}
  for i, color in enumerate(['red', 'green', 'blue']):
    histogram[color] = dict(Counter([pixel[i]
                     for row in image for pixel in row]))
  return histogram


def rotate_left(image):
  return list(zip(*image[:]))[::-1]


def rotate_right(image):
  return list(zip(*image[::-1]))