timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Светомир Стоименов

Обратно към всички решения

Към профила на Светомир Стоименов

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
from collections import defaultdict


def column(image, index):
  return [row[index] for row in image]


def rotate_left(image):
  return [column(image, i) for i in range(len(image[0]) - 1, -1, -1)]


def rotate_right(image):
  return [reversed(column(image, i)) for i in range(len(image[0]))]


def invert_pixel(pixel_rgb):
  return tuple(255 - c for c in pixel_rgb)


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def lighten_pixel(pixel_rgb, factor):
  return tuple(c + int(factor * (255 - c)) for c in pixel_rgb)


def lighten(image, factor):
  return [[lighten_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in image]


def darken_pixel(pixel_rgb, factor):
  return tuple(int((1 - factor) * c) for c in pixel_rgb)


def darken(image, factor):
  return [[darken_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in image]


def create_histogram(image):
  histogram = defaultdict(lambda: defaultdict(int))
  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1
  return histogram

Лог от изпълнението

..........EE
======================================================================
ERROR: test_rotate_right (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'list_reverseiterator' has no len()

======================================================================
ERROR: test_rotate_right_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'list_reverseiterator' has no len()

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.128s

FAILED (errors=2)

История (1 версия и 1 коментар)

Светомир обнови решението на 08.03.2016 14:21 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
from collections import defaultdict


def column(image, index):
  return [row[index] for row in image]


def rotate_left(image):
  return [column(image, i) for i in range(len(image[0]) - 1, -1, -1)]


def rotate_right(image):
  return [reversed(column(image, i)) for i in range(len(image[0]))]


def invert_pixel(pixel_rgb):
  return tuple(255 - c for c in pixel_rgb)


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def lighten_pixel(pixel_rgb, factor):
  return tuple(c + int(factor * (255 - c)) for c in pixel_rgb)


def lighten(image, factor):
  return [[lighten_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in image]


def darken_pixel(pixel_rgb, factor):
  return tuple(int((1 - factor) * c) for c in pixel_rgb)


def darken(image, factor):
  return [[darken_pixel(pixel, factor) for pixel in row] for row in image]


def create_histogram(image):
  histogram = defaultdict(lambda: defaultdict(int))
  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1
  return histogram