timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Мартин Терзийски

Обратно към всички решения

Към профила на Мартин Терзийски

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
def invert_pixel(pixel):
  return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def lighten_pixel(number, pixel):
  r = pixel[0] + int(number * (255 - pixel[0]))
  g = pixel[1] + int(number * (255 - pixel[1]))
  b = pixel[2] + int(number * (255 - pixel[2]))
  return (r, g, b)


def lighten(image, number):
  return [[lighten_pixel(number, pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def darken_pixel(number, pixel):
  r = pixel[0] - int(number * pixel[0])
  g = pixel[1] - int(number * pixel[1])
  b = pixel[2] - int(number * pixel[2])
  return (r, g, b)


def darken(image, number):
  return [[darken_pixel(number, pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def rotate_left(image):
  width = range(len(image[0]) - 1, -1, -1)
  height = range(len(image))
  return [[image[i][j] for i in height] for j in width]


def rotate_right(image):
  width = range(len(image[0]))
  height = range(len(image) - 1, -1, -1)
  return [[image[i][j] for i in height] for j in width]


def create_histogram(image):
  histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for rows in image:
    for pixel in rows:
      if pixel[0] in histogram['red'].keys():
        histogram['red'][pixel[0]] += 1
      else:
        histogram['red'][pixel[0]] = 1
      if pixel[1] in histogram['green'].keys():
        histogram['green'][pixel[1]] += 1
      else:
        histogram['green'][pixel[1]] = 1
      if pixel[2] in histogram['blue'].keys():
        histogram['blue'][pixel[2]] += 1
      else:
        histogram['blue'][pixel[2]] = 1
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Мартин обнови решението на 12.03.2016 16:14 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
def invert_pixel(pixel):
  r = 255 - pixel[0]
  g = 255 - pixel[1]
  b = 255 - pixel[2]
  return (r, g, b)


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def lighten_pixel(number, pixel):
  r = pixel[0] + int(number * (255 - pixel[0]))
  g = pixel[1] + int(number * (255 - pixel[1]))
  b = pixel[2] + int(number * (255 - pixel[2]))
  return (r, g, b)


def lighten(image, number):
  return [[lighten_pixel(number, pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def darken_pixel(number, pixel):
  r = pixel[0] - int(number * pixel[0])
  g = pixel[1] - int(number * pixel[1])
  b = pixel[2] - int(number * pixel[2])
  return (r, g, b)


def darken(image, number):
  return [[darken_pixel(number, pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def rotate_left(image):
  columns_r = range(len(image[0]) - 1, -1, -1)
  rows_r = range(len(image))
  return [[image[i][j] for i in rows_r] for j in columns_r]


def rotate_right(image):
  columns_r = range(len(image[0]))
  rows_r = range(len(image) - 1, -1, -1)
  return [[image[i][j] for i in rows_r] for j in columns_r]


def create_histogram(image):
  histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for rows in image:
    for pixel in rows:
      if pixel[0] in histogram['red'].keys():
        histogram['red'][pixel[0]] += 1
      else:
        histogram['red'][pixel[0]] = 1
      if pixel[1] in histogram['green'].keys():
        histogram['green'][pixel[1]] += 1
      else:
        histogram['green'][pixel[1]] = 1
      if pixel[2] in histogram['blue'].keys():
        histogram['blue'][pixel[2]] += 1
      else:
        histogram['blue'][pixel[2]] = 1
  return histogram
 • Дали не можеш да използваш структура със стойности по подразбиране, за да се справиш с излишния код в create_histogram
 • Можеш да изнесеш по-смислени неща в променливи от columns_r, например width или height
 • Нямаш нужда от r, g и b, можеш директно да използваш стойността им

Мартин обнови решението на 14.03.2016 14:42 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
def invert_pixel(pixel):
  return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])


def invert(image):
  return [[invert_pixel(pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def lighten_pixel(number, pixel):
  r = pixel[0] + int(number * (255 - pixel[0]))
  g = pixel[1] + int(number * (255 - pixel[1]))
  b = pixel[2] + int(number * (255 - pixel[2]))
  return (r, g, b)


def lighten(image, number):
  return [[lighten_pixel(number, pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def darken_pixel(number, pixel):
  r = pixel[0] - int(number * pixel[0])
  g = pixel[1] - int(number * pixel[1])
  b = pixel[2] - int(number * pixel[2])
  return (r, g, b)


def darken(image, number):
  return [[darken_pixel(number, pixel) for pixel in xs] for xs in image]


def rotate_left(image):
  width = range(len(image[0]) - 1, -1, -1)
  height = range(len(image))
  return [[image[i][j] for i in height] for j in width]


def rotate_right(image):
  width = range(len(image[0]))
  height = range(len(image) - 1, -1, -1)
  return [[image[i][j] for i in height] for j in width]


def create_histogram(image):
  histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for rows in image:
    for pixel in rows:
      if pixel[0] in histogram['red'].keys():
        histogram['red'][pixel[0]] += 1
      else:
        histogram['red'][pixel[0]] = 1
      if pixel[1] in histogram['green'].keys():
        histogram['green'][pixel[1]] += 1
      else:
        histogram['green'][pixel[1]] = 1
      if pixel[2] in histogram['blue'].keys():
        histogram['blue'][pixel[2]] += 1
      else:
        histogram['blue'][pixel[2]] = 1
  return histogram