timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Любослава Димитрова

Обратно към всички решения

Към профила на Любослава Димитрова

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
def rotate_left(image):
  result = []
  transposed = [list(i) for i in zip(*image)]
  for row in transposed[::-1]:
    result.append(row)
  return result


def rotate_right(image):
  return rotate_left(rotate_left(rotate_left(image)))


def edit(image, level, kind):
  editions = {
    'invert': (lambda x: (int(255 - x))),
    'lighten': (lambda x: (int(x + level*(255 - x)))),
    'darken': (lambda x: (int(x - level*(x - 0))))
  }
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = tuple(map(editions[kind], pixel))
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def invert(image):
  return edit(image, None, 'invert')


def lighten(image, level):
  return edit(image, level, 'lighten')


def darken(image, level):
  return edit(image, level, 'darken')


def extract_colors(image):
  result = [[], [], []]
  for item in result:
    for row in image:
      for pixel in row:
        item.append(pixel[result.index(item)])
  return result


def create_histogram(image):
  result = {}
  colors_info = extract_colors(image)
  colors = ['red', 'green', 'blue']
  for color in colors:
    index = colors.index(color)
    levels = {}
    for number in range(0, 256):
      if colors_info[index].count(number) != 0:
        levels[number] = colors_info[index].count(number)
    result[color] = levels
  return result

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.086s

OK

История (4 версии и 1 коментар)

Любослава обнови решението на 12.03.2016 12:52 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
def rotate_left(image):
  result = []
  transposed = [list(i) for i in zip(*image)]
  for row in transposed[::-1]:
    result.append(row)
  return result


def rotate_right(image):
  return rotate_left(rotate_left(rotate_left(image)))


def invert(image):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = ()
      for color in pixel:
        new_pixel = new_pixel + (int(255 - color),)
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def lighten(image, level):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = ()
      for color in pixel:
        new_pixel = new_pixel + (int(color + level*(255 - color)),)
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def darken(image, level):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = ()
      for color in pixel:
        new_pixel = new_pixel + (int(color - level*(color - 0)),)
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def extract_colors(image):
  result = [[], [], []]
  for item in result:
    for row in image:
      for pixel in row:
        item.append(pixel[result.index(item)])
  return result


def create_histogram(image):
  result = {}
  colors_info = extract_colors(image)
  colors = ['red', 'green', 'blue']
  for color in colors:
    index = colors.index(color)
    levels = {}
    for number in range(0, 256):
      if colors_info[index].count(number) != 0:
        levels[number] = colors_info[index].count(number)
      else:
        continue
    result[color] = levels
  return result
 • invert, lighten и darken са почти еднакви. Измисли как да избегнеш това повторение
 • Няма добра причина да правиш това new_pixel = (). Няколко реда по-късно не го мутираш, а създаваш нов tuple
 • Опитай се да минеш без конкатенация на tuple-ли
 • Няма смисъл от това else: continue в create_histogram
 • Креативна имплементация на rotate_right :)

Любослава обнови решението на 14.03.2016 01:12 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
def rotate_left(image):
  result = []
  transposed = [list(i) for i in zip(*image)]
  for row in transposed[::-1]:
    result.append(row)
  return result


def rotate_right(image):
  return rotate_left(rotate_left(rotate_left(image)))


def invert(image):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = tuple(map((lambda x: (int(255 - x))), pixel))
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def lighten(image, level):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      a = tuple(map((lambda x: (int(x + level*(255 - x)))), pixel))
      new_row.append(a)
    result.append(new_row)
  return result


def darken(image, level):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = tuple(map((lambda x: (int(x - level*(x - 0)))), pixel))
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def extract_colors(image):
  result = [[], [], []]
  for item in result:
    for row in image:
      for pixel in row:
        item.append(pixel[result.index(item)])
  return result


def create_histogram(image):
  result = {}
  colors_info = extract_colors(image)
  colors = ['red', 'green', 'blue']
  for color in colors:
    index = colors.index(color)
    levels = {}
    for number in range(0, 256):
      if colors_info[index].count(number) != 0:
        levels[number] = colors_info[index].count(number)
      else:
        continue
    result[color] = levels
  return result

Любослава обнови решението на 14.03.2016 01:14 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
def rotate_left(image):
  result = []
  transposed = [list(i) for i in zip(*image)]
  for row in transposed[::-1]:
    result.append(row)
  return result


def rotate_right(image):
  return rotate_left(rotate_left(rotate_left(image)))


def invert(image):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = tuple(map((lambda x: (int(255 - x))), pixel))
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def lighten(image, level):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      a = tuple(map((lambda x: (int(x + level*(255 - x)))), pixel))
      new_row.append(a)
    result.append(new_row)
  return result


def darken(image, level):
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = tuple(map((lambda x: (int(x - level*(x - 0)))), pixel))
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def extract_colors(image):
  result = [[], [], []]
  for item in result:
    for row in image:
      for pixel in row:
        item.append(pixel[result.index(item)])
  return result


def create_histogram(image):
  result = {}
  colors_info = extract_colors(image)
  colors = ['red', 'green', 'blue']
  for color in colors:
    index = colors.index(color)
    levels = {}
    for number in range(0, 256):
      if colors_info[index].count(number) != 0:
        levels[number] = colors_info[index].count(number)
    result[color] = levels
  return result

Любослава обнови решението на 14.03.2016 01:25 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
def rotate_left(image):
  result = []
  transposed = [list(i) for i in zip(*image)]
  for row in transposed[::-1]:
    result.append(row)
  return result


def rotate_right(image):
  return rotate_left(rotate_left(rotate_left(image)))


def edit(image, level, kind):
  editions = {
    'invert': (lambda x: (int(255 - x))),
    'lighten': (lambda x: (int(x + level*(255 - x)))),
    'darken': (lambda x: (int(x - level*(x - 0))))
  }
  result = []
  for row in image:
    new_row = []
    for pixel in row:
      new_pixel = tuple(map(editions[kind], pixel))
      new_row.append(new_pixel)
    result.append(new_row)
  return result


def invert(image):
  return edit(image, None, 'invert')


def lighten(image, level):
  return edit(image, level, 'lighten')


def darken(image, level):
  return edit(image, level, 'darken')


def extract_colors(image):
  result = [[], [], []]
  for item in result:
    for row in image:
      for pixel in row:
        item.append(pixel[result.index(item)])
  return result


def create_histogram(image):
  result = {}
  colors_info = extract_colors(image)
  colors = ['red', 'green', 'blue']
  for color in colors:
    index = colors.index(color)
    levels = {}
    for number in range(0, 256):
      if colors_info[index].count(number) != 0:
        levels[number] = colors_info[index].count(number)
    result[color] = levels
  return result