timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Александрина Ламбова

Обратно към всички решения

Към профила на Александрина Ламбова

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 9 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
def rotate_left(image):
  new_image = [[] for item in image[0]]
  for row in image:
    count = len(image) - 1
    for pixel in row:
      new_image[count].append(pixel)
      count = count - 1
  return new_image


def rotate_right(image):
  new_image = [[] for item in image[0]]
  for i in range(0, len(image)):
    count = 0
    for pixel in image[len(image)-i-1]:
      new_image[count].append(pixel)
      count += 1
  return new_image


def invert(image):
  new_image = [[(255 - red, 255 - green, 255 - blue)
         for red, green, blue in row]
         for row in image]
  return new_image


def lighten(image, k):
  new_image = [[(int(red + k*(255 - red)),
          int(green + k*(255 - green)),
          int(blue + k*(255 - blue)))
         for red, green, blue in row]
         for row in image]
  return new_image


def darken(image, k):
  new_image = [[(int(red - k*red),
          int(green - k*green),
          int(blue + k*blue))
         for red, green, blue in row]
         for row in image]
  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram["red"].setdefault(pixel[0], 0)
      histogram["red"][pixel[0]] += 1
      histogram["green"].setdefault(pixel[1], 0)
      histogram["green"][pixel[1]] += 1
      histogram["blue"].setdefault(pixel[2], 0)
      histogram["blue"][pixel[2]] += 1
  return histogram

Лог от изпълнението

..FF.....F..
======================================================================
FAIL: test_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 255 not less than or equal to 1

======================================================================
FAIL: test_darken_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 255 not less than or equal to 1

======================================================================
FAIL: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: Tuples differ: (90, 0, 255) != (0, 12, 255)

First differing element 0:
90
0

- (90, 0, 255)
? -  ^

+ (0, 12, 255)
?   ^^


----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.087s

FAILED (failures=3)

История (2 версии и 1 коментар)

Александрина обнови решението на 10.03.2016 22:58 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
def rotate_left(image):
  rotated = [[] for item in image[0]]
  for row in image:
    count = len(image)-1
    for pixel in row:
      rotated[count].append(pixel)
      count = count-1
  return rotated


def rotate_right(image):
  rotated = [[] for item in image[0]]
  for i in range(0, len(image)):
    count = 0
    for pixel in image[len(image)-i-1]:
      rotated[count].append(pixel)
      count += 1
  return rotated


def invert(image):
  inverted = [[] for row in image]
  for i in range(len(image)):
    for pixel in image[i]:
      inverted[i].append((255-pixel[0],
                255-pixel[1],
                255-pixel[2]))
  return inverted


def lighten(image, k):
  new = [[] for row in image]
  for i in range(len(image)):
    for pixel in image[i]:
      new[i].append(((int)(pixel[0]+k*(255-pixel[0])),
              (int)(pixel[1]+k*(255-pixel[1])),
              (int)(pixel[2]+k*(255-pixel[2]))))
  return new


def darken(image, k):
  new = [[] for row in image]
  for i in range(len(image)):
    for pixel in image[i]:
      for color in pixel:
        new[i].append(((int)(pixel[0]-k*pixel[0]),
                (int)(pixel[1]-k*pixel[1]),
                (int)(pixel[2]-k*pixel[2])))
  return new


def create_histogram(image):
  histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram["red"].setdefault(pixel[0], 0)
      histogram["red"][pixel[0]] += 1
      histogram["green"].setdefault(pixel[1], 0)
      histogram["green"][pixel[1]] += 1
      histogram["blue"].setdefault(pixel[2], 0)
      histogram["blue"][pixel[2]] += 1
  return histogram
 • Не ти ли прилича малко на C++ с тези вложени цикли? Мини пак през лекцията за колекции и виж дали не можеш да измислиш нещо по-хитро
 • Дали пък няма колекция, която ти дава стойности по подразбиране за речник и ще ти спести малко код в create_histogram :)
 • new не е хубаво име, по-добре му дай някое по-описателно, например new_image, същото важи и за rotated
 • Оставяй интервали около операторите
 • Правилното кастването към int е int("53"), а не `(int)"53

Александрина обнови решението на 11.03.2016 22:25 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
def rotate_left(image):
  new_image = [[] for item in image[0]]
  for row in image:
    count = len(image) - 1
    for pixel in row:
      new_image[count].append(pixel)
      count = count - 1
  return new_image


def rotate_right(image):
  new_image = [[] for item in image[0]]
  for i in range(0, len(image)):
    count = 0
    for pixel in image[len(image)-i-1]:
      new_image[count].append(pixel)
      count += 1
  return new_image


def invert(image):
  new_image = [[(255 - red, 255 - green, 255 - blue)
         for red, green, blue in row]
         for row in image]
  return new_image


def lighten(image, k):
  new_image = [[(int(red + k*(255 - red)),
          int(green + k*(255 - green)),
          int(blue + k*(255 - blue)))
         for red, green, blue in row]
         for row in image]
  return new_image


def darken(image, k):
  new_image = [[(int(red - k*red),
          int(green - k*green),
          int(blue + k*blue))
         for red, green, blue in row]
         for row in image]
  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram["red"].setdefault(pixel[0], 0)
      histogram["red"][pixel[0]] += 1
      histogram["green"].setdefault(pixel[1], 0)
      histogram["green"][pixel[1]] += 1
      histogram["blue"].setdefault(pixel[2], 0)
      histogram["blue"][pixel[2]] += 1
  return histogram