timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Николай Лазаров

Обратно към всички решения

Към профила на Николай Лазаров

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
from collections import Counter


def rotate_left(image):
  height = len(image)
  width = len(image[0])
  rotated = [
    [image[x][y] for x in range(height)] for y in range(width-1, -1, -1)
  ]

  return rotated


def rotate_right(image):
  height = len(image)
  width = len(image[0])
  rotated = [
    [image[x][y] for x in range(height-1, -1, -1)] for y in range(width)
  ]

  return rotated


def invert(image):
  return [[(255-r, 255-g, 255-b) for (r, g, b) in row] for row in image]


def lighten(image, coef):
  def transform(p):
    return (p[0] + int(coef*(255-p[0])),
        p[1] + int(coef*(255-p[1])),
        p[2] + int(coef*(255-p[2])))

  return [[transform(p) for p in row] for row in image]


def darken(image, coef):
  def transform(p):
    return (p[0] - int(coef*p[0]),
        p[1] - int(coef*p[1]),
        p[2] - int(coef*p[2]))

  return [[transform(p) for p in row] for row in image]


def create_histogram(image):
  histogram = {
    'red': Counter(),
    'green': Counter(),
    'blue': Counter(),
  }

  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1

  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.085s

OK

История (2 версии и 2 коментара)

Николай обнови решението на 08.03.2016 12:56 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
import unittest

import solution


class TestImages(unittest.TestCase):
  image = [
    [(0, 0, 255), (0, 255, 0), (0, 0, 255)],
    [(255, 0, 0), (0, 0, 255), (0, 255, 0)],
    [(0, 255, 0), (0, 255, 0), (255, 0, 0)]]

  def test_rotate_left(self):
    self.assertEqual(
      solution.rotate_left(self.image),
      [[(0, 0, 255), (0, 255, 0), (255, 0, 0)],
       [(0, 255, 0), (0, 0, 255), (0, 255, 0)],
       [(0, 0, 255), (255, 0, 0), (0, 255, 0)]])

  def test_lighten(self):
    self.assertEqual(
      solution.lighten(self.image, 0.5),
      [[(127, 127, 255), (127, 255, 127), (127, 127, 255)],
       [(255, 127, 127), (127, 127, 255), (127, 255, 127)],
       [(127, 255, 127), (127, 255, 127), (255, 127, 127)]])

  def test_invert(self):
    self.assertEqual(
      solution.invert(self.image),
      [[(255, 255, 0), (255, 0, 255), (255, 255, 0)],
       [(0, 255, 255), (255, 255, 0), (255, 0, 255)],
       [(255, 0, 255), (255, 0, 255), (0, 255, 255)]])

  def test_create_histogram(self):
    self.assertEqual(
      solution.create_histogram(self.image),
      {'blue': {0: 6, 255: 3},
       'green': {0: 5, 255: 4},
       'red': {0: 7, 255: 2}})


if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Николай обнови решението на 08.03.2016 14:50 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
from collections import Counter


def rotate_left(image):
  height = len(image)
  width = len(image[0])
  rotated = [
    [image[x][y] for x in range(height)] for y in range(width-1, -1, -1)
  ]

  return rotated


def rotate_right(image):
  height = len(image)
  width = len(image[0])
  rotated = [
    [image[x][y] for x in range(height-1, -1, -1)] for y in range(width)
  ]

  return rotated


def invert(image):
  return [[(255-r, 255-g, 255-b) for (r, g, b) in row] for row in image]


def lighten(image, coef):
  def transform(p):
    return (p[0] + int(coef*(255-p[0])),
        p[1] + int(coef*(255-p[1])),
        p[2] + int(coef*(255-p[2])))

  return [[transform(p) for p in row] for row in image]


def darken(image, coef):
  def transform(p):
    return (p[0] - int(coef*p[0]),
        p[1] - int(coef*p[1]),
        p[2] - int(coef*p[2]))

  return [[transform(p) for p in row] for row in image]


def create_histogram(image):
  histogram = {
    'red': Counter(),
    'green': Counter(),
    'blue': Counter(),
  }

  for row in image:
    for pixel in row:
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1

  return histogram
 • Не изпозлваш предимствата на Counter в create_histogram, каква ще бъде разликата, ако използваш defaultdict в твоя случай?
 • Еднобуквените имена рядко са добра идея (когато говорим за координати x и y са хубави имена, но p може да бъде по-описателно)