timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Виктор Маринов

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Маринов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  rotated_image = []
  columns_count = len(image[0])
  for j in range(columns_count):
    new_row = []
    for row in image:
      new_row.append(row[j])
    rotated_image.append(new_row)
  return rotated_image[::-1]


def rotate_right(image):
  rotated_image = []
  columns_count = len(image[0])
  for j in range(columns_count):
    new_row = []
    for row in image:
      new_row.append(row[j])
    rotated_image.append(new_row[::-1])
  return rotated_image


def inverted_pixel(pixel):
  r, g, b = pixel
  return (255 - r, 255 - g, 255 - b)


def invert(image):
  inverted_image = []
  for row in image:
    inverted_row = []
    for pixel in row:
      inverted_row.append(inverted_pixel(pixel))
    inverted_image.append(inverted_row)
  return inverted_image


def lightened_pixel(pixel, lighten_value):
  r, g, b = pixel
  lightened_r = int(r + lighten_value*(255-r))
  lightened_g = int(g + lighten_value*(255-g))
  lightened_b = int(b + lighten_value*(255-b))
  return (lightened_r, lightened_g, lightened_b)


def lighten(image, lighten_coef):
  lightened_image = []
  for row in image:
    lightened_row = []
    for pixel in row:
      lightened_row.append(lightened_pixel(pixel, lighten_coef))
    lightened_image.append(lightened_row)
  return lightened_image


def darkened_pixel(pixel, darken_coef):
  r, g, b = pixel
  return (r - darken_coef*r, g - darken_coef*g, b - darken_coef*b)


def darken(image, darken_coef):
  darkened_image = []
  for row in image:
    darkened_row = []
    for pixel in row:
      darkened_row.append(darkened_pixel(pixel, darken_coef))
    darkened_image.append(darkened_row)
  return darkened_image


def create_histogram(image):
  red = defaultdict(int)
  green = defaultdict(int)
  blue = defaultdict(int)

  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel
      red[r] += 1
      green[g] += 1
      blue[b] += 1
  return {'red': red, 'green': green, 'blue': blue}

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.101s

OK

История (2 версии и 3 коментара)

Виктор обнови решението на 10.03.2016 14:30 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
from collections import Counter

def rotate_left(image):
  result = []
  num_cols = len(image[0])
  for j in range(num_cols):
    new_row = []
    for row in image:
      new_row.append(row[j])
    result.append(new_row)
  return result[::-1]

def rotate_right(image):
  result = []
  num_cols = len(image[0])
  for j in range(num_cols):
    new_row = []
    for row in image:
      new_row.append(row[j])
    result.append(new_row[::-1])
  return result

def inverted_pixel(pixel):
  r, g, b = pixel
  inverted_r = 255 - r
  inverted_g = 255 - g
  inverted_b = 255 - b
  return (inverted_r, inverted_g, inverted_b)

def invert(image):
  result = []
  for row in image:
    inverted_row = []
    for pixel in row:
      inverted_row.append(inverted_pixel(pixel))
    result.append(inverted_row)
  return result

def lightened_pixel(pixel, lighten_value):
  r, g, b = pixel
  lightened_r = (int)(r + lighten_value*(255 - r))
  lightened_g = (int)(g + lighten_value*(255 - g))
  lightened_b = (int)(b + lighten_value*(255 - b))
  return (lightened_r, lightened_g, lightened_b)


def lighten(image, lighten_coef):
  result = []
  for row in image:
    lightened_row = []
    for pixel in row:
      lightened_row.append(lightened_pixel(pixel, lighten_coef))
    result.append(lightened_row)
  return result

def darkened_pixel(pixel, darken_coef):
  r, g, b = pixel
  darkened_r = r - darken_coef*r
  darkened_g = g - darken_coef*g
  darkened_b = b - darken_coef*b
  return (darkened_r, darkened_g, darkened_b)

def darken(image, darken_coef):
  result = []
  for row in image:
    darkened_row = []
    for pixel in row:
      darkened_row.append(darkened_pixel(pixel, darken_coef))
    result.append(darkened_row)
  return result

def create_histogram(image):
  red = Counter()
  green = Counter()
  blue = Counter()

  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel
      red[r] += 1
      green[g] += 1
      blue[b] += 1
  return {'red': red, 'green': green, 'blue': blue}
 • На места има променливи, които не са ти нужни (например inverted_r, lighten_g, darken_b), без тях можеш да направиш функциите си на един ред :)
 • В create_histogram не използваш всички предимства на Counter, в момента няма разлика, ако го замениш с defaultdict
 • Погледни пак в PEP8 къде ти трябват интервали около операторите
 • Не е нужно да съкращаваш имената на променливите (num_cols)
 • В случай можеш да избереш по-описателно име от result

Аз бих го написал така: int(r + lighten_value*(255-r))

Относно интервалите:

If operators with different priorities are used, consider adding whitespace around the operators with the lowest priority(ies). Use your own judgment; however, never use more than one space, and always have the same amount of whitespace on both sides of a binary operator.

Пълно описание с малко примери

Обърни внимание, че не слагам скоби около int при кастването. C-style кастването работи, просто защото Python е доста толерантен към скобите и в случая (int)(...) се обръща до int(...). Поради тази причина и (print)("Hello world") работи :)

Виктор обнови решението на 13.03.2016 10:40 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  rotated_image = []
  columns_count = len(image[0])
  for j in range(columns_count):
    new_row = []
    for row in image:
      new_row.append(row[j])
    rotated_image.append(new_row)
  return rotated_image[::-1]


def rotate_right(image):
  rotated_image = []
  columns_count = len(image[0])
  for j in range(columns_count):
    new_row = []
    for row in image:
      new_row.append(row[j])
    rotated_image.append(new_row[::-1])
  return rotated_image


def inverted_pixel(pixel):
  r, g, b = pixel
  return (255 - r, 255 - g, 255 - b)


def invert(image):
  inverted_image = []
  for row in image:
    inverted_row = []
    for pixel in row:
      inverted_row.append(inverted_pixel(pixel))
    inverted_image.append(inverted_row)
  return inverted_image


def lightened_pixel(pixel, lighten_value):
  r, g, b = pixel
  lightened_r = int(r + lighten_value*(255-r))
  lightened_g = int(g + lighten_value*(255-g))
  lightened_b = int(b + lighten_value*(255-b))
  return (lightened_r, lightened_g, lightened_b)


def lighten(image, lighten_coef):
  lightened_image = []
  for row in image:
    lightened_row = []
    for pixel in row:
      lightened_row.append(lightened_pixel(pixel, lighten_coef))
    lightened_image.append(lightened_row)
  return lightened_image


def darkened_pixel(pixel, darken_coef):
  r, g, b = pixel
  return (r - darken_coef*r, g - darken_coef*g, b - darken_coef*b)


def darken(image, darken_coef):
  darkened_image = []
  for row in image:
    darkened_row = []
    for pixel in row:
      darkened_row.append(darkened_pixel(pixel, darken_coef))
    darkened_image.append(darkened_row)
  return darkened_image


def create_histogram(image):
  red = defaultdict(int)
  green = defaultdict(int)
  blue = defaultdict(int)

  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel
      red[r] += 1
      green[g] += 1
      blue[b] += 1
  return {'red': red, 'green': green, 'blue': blue}