timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Андрей Иванов

Обратно към всички решения

Към профила на Андрей Иванов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
import collections


def rotate_left(image):
  colN = len(image[0])
  res = [[row[i] for row in image] for i in range(colN - 1, -1, -1)]
  return res


def rotate_right(image):
  rows = len(image)
  colN = len(image[0])
  res = [[image[j][i] for j in range(rows - 1, -1, -1)] for i in range(colN)]
  return res


def invertHelp(pixel):
  return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])


def invert(image):
  colN = len(image[0])
  res = [[invertHelp(pixel) for pixel in row] for row in image]
  return res


def darkenHelp(pixel, number):
  r = int((1-number) * pixel[0])
  g = int((1-number) * pixel[1])
  b = int((1-number) * pixel[2])
  return (r, g, b)


def darken(image, number):
  res = [[darkenHelp(pixel, number) for pixel in row] for row in image]
  return res


def lightenHelp(pixel, number):
  r = int(pixel[0] + number * (255 - pixel[0]))
  g = int(pixel[1] + number * (255 - pixel[1]))
  b = int(pixel[2] + number * (255 - pixel[2]))
  return (r, g, b)


def lighten(image, number):
  res = [[lightenHelp(pixel, number) for pixel in row] for row in image]
  return res


def create_histogram(image):
  redD = collections.defaultdict(int)
  greenD = collections.defaultdict(int)
  blueD = collections.defaultdict(int)
  for row in image:
    for pixel in row:
      redD[pixel[0]] += 1
      greenD[pixel[1]] += 1
      blueD[pixel[2]] += 1
  res = {'red': redD, 'green': greenD, 'blue': blueD}
  return res

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.112s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Андрей обнови решението на 10.03.2016 01:40 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
def rotate_left(image):
  result = []
  new = []
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  for i in range(columns-1, -1, -1):
    for j in range(0, rows):
      new.append(image[j][i])
    result.append(new)
    new = []
  return result


def rotate_right(image):
  result = []
  new = []
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  for i in range(0, columns):
    for j in range(rows-1, -1, -1):
      new.append(image[j][i])
    result.append(new)
    new = []
  return result


def invert(image):
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  result = []
  new = []
  for i in range(0, rows):
    for j in range(0, columns):
      r = 255 - image[i][j][0]
      g = 255 - image[i][j][1]
      b = 255 - image[i][j][2]
      new.append((r, g, b))
    result.append(new)
    new = []
  return result


def darken(image, number):
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  result = []
  new = []
  for i in range(0, rows):
    for j in range(0, columns):
      r = int(image[i][j][0]-number*(image[i][j][0]-0))
      g = int(image[i][j][1]-number*(image[i][j][1]-0))
      b = int(image[i][j][2]-number*(image[i][j][2]-0))
      new.append((r, g, b))
    result.append(new)
    new = []
  return result


def lighten(image, number):
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  result = []
  new = []
  for i in range(0, rows):
    for j in range(0, columns):
      r = int(image[i][j][0]+number*(255-image[i][j][0]))
      g = int(image[i][j][1]+number*(255-image[i][j][1]))
      b = int(image[i][j][2]+number*(255-image[i][j][2]))
      new.append((r, g, b))
    result.append(new)
    new = []
  return result


def member(list, number):
  n = len(list)
  for i in range(0, n):
    if number == list[i][0]:
      return i
  return -1


def create_histogram(image):
  red = []
  green = []
  blue = []
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  for i in range(0, rows):
    for j in range(0, columns):
      indexRed = member(red, image[i][j][0])
      if indexRed != -1:
        red[indexRed] = (image[i][j][0], red[indexRed][1] + 1)
      else:
        red.append((image[i][j][0], 1))
      indexGreen = member(green, image[i][j][1])
      if indexGreen != -1:
        green[indexGreen] = (image[i][j][1], green[indexGreen][1] + 1)
      else:
        green.append((image[i][j][1], 1))
      indexBlue = member(blue, image[i][j][2])
      if indexBlue != -1:
        blue[indexBlue] = (image[i][j][2], blue[indexBlue][1] + 1)
      else:
        blue.append((image[i][j][2], 1))
  redD = dict(red)
  greenD = dict(green)
  blueD = dict(blue)
  result = {'red': redD, 'green': greenD, 'blue': blueD}
  return result

Андрей обнови решението на 11.03.2016 18:17 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
import collections


def rotate_left(image):
  colN = len(image[0])
  res = [[row[i] for row in image] for i in range(colN - 1, -1, -1)]
  return res


def rotate_right(image):
  rows = len(image)
  colN = len(image[0])
  res = [[image[j][i] for j in range(rows - 1, -1, -1)] for i in range(colN)]
  return res


def invertHelp(pixel):
  return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])


def invert(image):
  colN = len(image[0])
  res = [[invertHelp(pixel) for pixel in row] for row in image]
  return res


def darkenHelp(pixel, number):
  r = int((1-number) * pixel[0])
  g = int((1-number) * pixel[1])
  b = int((1-number) * pixel[2])
  return (r, g, b)


def darken(image, number):
  res = [[darkenHelp(pixel, number) for pixel in row] for row in image]
  return res


def lightenHelp(pixel, number):
  r = int(pixel[0] + number * (255 - pixel[0]))
  g = int(pixel[1] + number * (255 - pixel[1]))
  b = int(pixel[2] + number * (255 - pixel[2]))
  return (r, g, b)


def lighten(image, number):
  res = [[lightenHelp(pixel, number) for pixel in row] for row in image]
  return res


def create_histogram(image):
  redD = collections.defaultdict(int)
  greenD = collections.defaultdict(int)
  blueD = collections.defaultdict(int)
  for row in image:
    for pixel in row:
      redD[pixel[0]] += 1
      greenD[pixel[1]] += 1
      blueD[pixel[2]] += 1
  res = {'red': redD, 'green': greenD, 'blue': blueD}
  return res