timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Борис Алтънов

Обратно към всички решения

Към профила на Борис Алтънов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
from collections import defaultdict


def transpose(image):
  transposed = [[image[col][row] for col in range(len(image))]
         for row in range(len(image[0]))]
  return transposed


def rotate_right(image):
  rotated_image = transpose(image)
  rotated_image = [rotated_image[row][::-1]
           for row in range(len(rotated_image))]
  return rotated_image


def rotate_left(image):
  rotated_image = [image[col][::-1] for col in range(len(image))]
  rotated_image = transpose(rotated_image)
  return rotated_image


def invert_pixel(pixel):
  pixel = (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])
  return pixel


def invert(image):
  inverted_image = [[invert_pixel(image[row][col])
            for col in range(len(image[0]))]
           for row in range(len(image))]
  return inverted_image


def lighten_pixel(pixel, coef):
  pixel = (pixel[0] + int(coef * (255 - pixel[0])), pixel[1] +
       int(coef * (255 - pixel[1])), pixel[2] +
       int(coef * (255 - pixel[2])))
  return pixel


def lighten(image, coef):
  light_image = [[lighten_pixel(image[row][col], coef)
          for col in range(len(image[0]))]
          for row in range(len(image))]
  return light_image


def darken_pixel(pixel, coef):
  pixel = (pixel[0] - int(coef * (pixel[0] - 0)), pixel[1] -
       int(coef * (pixel[1] - 0)), pixel[2] - int(coef * (pixel[2] - 0)))
  return pixel


def darken(image, coef):
  dark_image = [[darken_pixel(image[row][col], coef)
          for col in range(len(image[0]))]
         for row in range(len(image))]
  return dark_image


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': defaultdict(int), 'green': defaultdict(int),
         'blue': defaultdict(int)}
  for row in range(len(image)):
    for col in range(len(image[0])):
      pixel = image[row][col]
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.085s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Борис обнови решението на 10.03.2016 00:41 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
def transpose(image):
  transposed = [[image[col][row]
          for col in range(len(image))] for row in range(len(image[0]))]
  return transposed


def rotate_right(image):
  rotated_image = transpose(image)
  rotated_image = [rotated_image[row][::-1]
           for row in range(len(rotated_image))]
  return rotated_image


def rotate_left(image):
  rotated_image = [image[col][::-1] for col in range(len(image))]
  rotated_image = transpose(rotated_image)
  return rotated_image


def invert_pixel(pixel):
  pixel = (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])
  return pixel


def invert(image):
  inverted_image = [[invert_pixel(image[row][col])
            for col in range(len(image[0]))] for row in range(len(image))]
  return inverted_image


def lighten_pixel(pixel, coef):
  pixel = (pixel[0] + int(coef * (255 - pixel[0])), pixel[1] +
       int(coef * (255 - pixel[1])), pixel[2] + int(coef * (255 - pixel[2])))
  return pixel


def lighten(image, coef):
  light_image = [[lighten_pixel(image[row][col], coef)
          for col in range(len(image[0]))] for row in range(len(image))]
  return light_image


def darken_pixel(pixel, coef):
  pixel = (pixel[0] - int(coef * (pixel[0] - 0)), pixel[1] -
       int(coef * (pixel[1] - 0)), pixel[2] - int(coef * (pixel[2] - 0)))
  return pixel


def darken(image, coef):
  dark_image = [[darken_pixel(image[row][col], coef)
          for col in range(len(image[0]))] for row in range(len(image))]
  return dark_image


def add_key(key, dict_):
  if key in dict_:
    dict_[key] += 1
  else:
    dict_[key] = 1


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in range(len(image)):
    for col in range(len(image[0])):
      pixel = (image[row][col])
      add_key(pixel[0], histogram['red'])
      add_key(pixel[1], histogram['green'])
      add_key(pixel[2], histogram['blue'])
  return histogram

Борис обнови решението на 12.03.2016 14:44 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
from collections import defaultdict


def transpose(image):
  transposed = [[image[col][row] for col in range(len(image))]
         for row in range(len(image[0]))]
  return transposed


def rotate_right(image):
  rotated_image = transpose(image)
  rotated_image = [rotated_image[row][::-1]
           for row in range(len(rotated_image))]
  return rotated_image


def rotate_left(image):
  rotated_image = [image[col][::-1] for col in range(len(image))]
  rotated_image = transpose(rotated_image)
  return rotated_image


def invert_pixel(pixel):
  pixel = (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])
  return pixel


def invert(image):
  inverted_image = [[invert_pixel(image[row][col])
            for col in range(len(image[0]))]
           for row in range(len(image))]
  return inverted_image


def lighten_pixel(pixel, coef):
  pixel = (pixel[0] + int(coef * (255 - pixel[0])), pixel[1] +
       int(coef * (255 - pixel[1])), pixel[2] +
       int(coef * (255 - pixel[2])))
  return pixel


def lighten(image, coef):
  light_image = [[lighten_pixel(image[row][col], coef)
          for col in range(len(image[0]))]
          for row in range(len(image))]
  return light_image


def darken_pixel(pixel, coef):
  pixel = (pixel[0] - int(coef * (pixel[0] - 0)), pixel[1] -
       int(coef * (pixel[1] - 0)), pixel[2] - int(coef * (pixel[2] - 0)))
  return pixel


def darken(image, coef):
  dark_image = [[darken_pixel(image[row][col], coef)
          for col in range(len(image[0]))]
         for row in range(len(image))]
  return dark_image


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': defaultdict(int), 'green': defaultdict(int),
         'blue': defaultdict(int)}
  for row in range(len(image)):
    for col in range(len(image[0])):
      pixel = image[row][col]
      histogram['red'][pixel[0]] += 1
      histogram['green'][pixel[1]] += 1
      histogram['blue'][pixel[2]] += 1
  return histogram