timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Николай Мантаров

Обратно към всички решения

Към профила на Николай Мантаров

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  image1 = [list(col) for col in zip(*image)]
  new_image = image1[::-1]
  return new_image


def rotate_right(image):
  image1 = image[::-1]
  new_image = [list(col) for col in zip(*image1)]
  return new_image


def pixel(how, pix, coef):
  if how == 0:
    return (255 - pix[0], 255 - pix[1], 255 - pix[2])
  if how == 1:
    pix_0 = int(coef * (255 - pix[0]))
    pix_1 = int(coef * (255 - pix[1]))
    pix_2 = int(coef * (255 - pix[2]))
    return (pix[0] + pix_0, pix[1] + pix_1, pix[2] + pix_2)
  if how == 2:
    a = int((1 - coef) * pix[0])
    b = int((1 - coef) * pix[1])
    c = int((1 - coef) * pix[2])
    return (a, b, c)


def invert(image):
  res = [[pixel(0, col, 0) for col in row] for row in image]
  return res


def lighten(image, coef):
  new_image = [[pixel(1, col, coef) for col in row] for row in image]
  return new_image


def darken(image, coef):
  new_image = [[pixel(2, col, coef) for col in row] for row in image]
  return new_image


def create_histogram(image):
  red_clr = defaultdict(int)
  green_clr = defaultdict(int)
  blue_clr = defaultdict(int)
  for row in image:
    for red, green, blue in row:
      red_clr[red] += 1
      green_clr[green] += 1
      blue_clr[blue] += 1
  histogram = {'red': red_clr, 'green': green_clr, 'blue': blue_clr}
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Николай обнови решението на 10.03.2016 00:10 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
def rotate_left(image):
  new_image = []
  for column in range(len(image[0])-1, -1, -1):
    to_push = []
    for row in range(len(image)):
      to_push.append(image[row][column])
    new_image.append(to_push)
  return new_image


def rotate_right(image):
  new_image = []
  for column in range(len(image[0])):
    to_push = []
    for row in range(len(image)-1, -1, -1):
      to_push.append(image[row][column])
    new_image.append(to_push)
  return new_image


def invert(image):
  new_image = []
  for row in image:
    to_push = []
    for element in row:
      a = (255 - element[0], 255 - element[1], 255 - element[2])
      to_push.append(a)
    new_image.append(to_push)
  return new_image


def lighten(image, coef):
  new_image = []
  for row in image:
    to_push = []
    for element in row:
      a = int(element[0] + coef*(255 - element[0]))
      b = int(element[1] + coef*(255 - element[1]))
      c = int(element[2] + coef*(255 - element[2]))
      to_push.append((a, b, c))
    new_image.append(to_push)
  return new_image


def darken(image, coef):
  new_image = []
  for row in image:
    to_push = []
    for element in row:
      a = int((1-coef) * element[0])
      b = int((1-coef) * element[1])
      c = int((1-coef) * element[2])
      to_push.append((a, b, c))
    new_image.append(to_push)
  return new_image


def create_histogram(image):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in image:
    for color in row:
      red = color[0]
      green = color[1]
      blue = color[2]
      if red in histogram['red']:
        histogram['red'][red] += 1
      else:
        histogram['red'][red] = 1
      if green in histogram['green']:
        histogram['green'][green] += 1
      else:
        histogram['green'][green] = 1
      if blue in histogram['blue']:
        histogram['blue'][blue] += 1
      else:
        histogram['blue'][blue] = 1
  return histogram

Николай обнови решението на 12.03.2016 21:03 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  image1 = [list(col) for col in zip(*image)]
  new_image = image1[::-1]
  return new_image


def rotate_right(image):
  image1 = image[::-1]
  new_image = [list(col) for col in zip(*image1)]
  return new_image


def pixel(how, pix, coef):
  if how == 0:
    return (255 - pix[0], 255 - pix[1], 255 - pix[2])
  if how == 1:
    pix_0 = int(coef * (255 - pix[0]))
    pix_1 = int(coef * (255 - pix[1]))
    pix_2 = int(coef * (255 - pix[2]))
    return (pix[0] + pix_0, pix[1] + pix_1, pix[2] + pix_2)
  if how == 2:
    a = int((1 - coef) * pix[0])
    b = int((1 - coef) * pix[1])
    c = int((1 - coef) * pix[2])
    return (a, b, c)


def invert(image):
  res = [[pixel(0, col, 0) for col in row] for row in image]
  return res


def lighten(image, coef):
  new_image = [[pixel(1, col, coef) for col in row] for row in image]
  return new_image


def darken(image, coef):
  new_image = [[pixel(2, col, coef) for col in row] for row in image]
  return new_image


def create_histogram(image):
  red_clr = defaultdict(int)
  green_clr = defaultdict(int)
  blue_clr = defaultdict(int)
  for row in image:
    for red, green, blue in row:
      red_clr[red] += 1
      green_clr[green] += 1
      blue_clr[blue] += 1
  histogram = {'red': red_clr, 'green': green_clr, 'blue': blue_clr}
  return histogram