timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Тодор Димов

Обратно към всички решения

Към профила на Тодор Димов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
def rotate_left(source):
  new_image = [
    [row[-ind] for row in source]
    for ind in sorted(range(1, len(source) + 1))
    ]
  return new_image


def rotate_right(source):
  new_image = [
    [row[ind] for row in reversed(source)]
    for ind in range(len(source))
    ]
  return new_image


def invert(source):
  new_image = [
    [
      (255 - red, 255 - green, 255 - blue)
      for red, green, blue in row
      ]
    for row in source
    ]
  return new_image


def lighten(source, factor):
  new_image = [
    [
      (
        red + int(factor * (255 - red)),
        green + int(factor * (255 - green)),
        blue + int(factor * (255 - blue))
        )
      for red, green, blue in row
      ]
    for row in source
    ]
  return new_image


def darken(source, factor):
  new_image = [
    [
      (
        red - int(factor * red),
        green - int(factor * green),
        blue - int(factor * blue)
        )
      for red, green, blue in row
      ]
    for row in source
    ]
  return new_image


def create_histogram(source):
  reds = [red for row in source for (red, green, blue) in row]
  greens = [green for row in source for (red, green, blue) in row]
  blues = [blue for row in source for (red, green, blue) in row]

  histogram = {
    'red': colour_values(reds),
    'green': colour_values(greens),
    'blue': colour_values(blues)
    }

  return histogram


def colour_values(values):
  colour = {}
  for value in values:
    if value in colour:
      colour[value] += 1
    else:
      colour[value] = 1
  return colour

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Тодор обнови решението на 09.03.2016 22:53 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
def rotate_left(source):
  new_image = [
         [row[-ind] for row in source]
         for ind in sorted(range(1, len(source) + 1))]
  return new_image


def rotate_right(source):
  new_image = [
         [row[ind] for row in reversed(source)]
         for ind in range(len(source))]
  return new_image


def invert(source):
  new_image = [
         [(255 - red, 255 - green, 255 - blue)
         for red, green, blue in row]
         for row in source]
  return new_image


def lighten(source, factor):
  new_image = [
         [(red + int(factor * (255 - red)),
          green + int(factor * (255 - green)),
          blue + int(factor * (255 - blue)))
         for red, green, blue in row]
         for row in source]
  return new_image


def darken(source, factor):
  new_image = [
         [(red - int(factor * red),
          green - int(factor * green),
          blue - int(factor * blue)) for red, green, blue in row]
         for row in source]
  return new_image


def create_histogram(source):
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  for row in source:
    for red, green, blue in row:

      if red in histogram['red']:
        histogram['red'][red] += 1
      else:
        histogram['red'][red] = 1

      if green in histogram['green']:
        histogram['green'][green] += 1
      else:
        histogram['green'][green] = 1

      if blue in histogram['blue']:
        histogram['blue'][blue] += 1
      else:
        histogram['blue'][blue] = 1

  return histogram
 • Индентацията на многоредовите ти comprehension-и не е много ок. Виждам, че pep8 tool-а не се кара за това, но погледни секцията за индентация в PEP8 и ще намериш частта за списъци.
 • Вложените for-ове и дългия if/else чаршаф могат да се преобразят в доста по-стегнат и приятен за гледане код.

Тодор обнови решението на 10.03.2016 21:25 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
def rotate_left(source):
  new_image = [
    [row[-ind] for row in source]
    for ind in sorted(range(1, len(source) + 1))
    ]
  return new_image


def rotate_right(source):
  new_image = [
    [row[ind] for row in reversed(source)]
    for ind in range(len(source))
    ]
  return new_image


def invert(source):
  new_image = [
    [
      (255 - red, 255 - green, 255 - blue)
      for red, green, blue in row
      ]
    for row in source
    ]
  return new_image


def lighten(source, factor):
  new_image = [
    [
      (
        red + int(factor * (255 - red)),
        green + int(factor * (255 - green)),
        blue + int(factor * (255 - blue))
        )
      for red, green, blue in row
      ]
    for row in source
    ]
  return new_image


def darken(source, factor):
  new_image = [
    [
      (
        red - int(factor * red),
        green - int(factor * green),
        blue - int(factor * blue)
        )
      for red, green, blue in row
      ]
    for row in source
    ]
  return new_image


def create_histogram(source):
  reds = [red for row in source for (red, green, blue) in row]
  greens = [green for row in source for (red, green, blue) in row]
  blues = [blue for row in source for (red, green, blue) in row]

  histogram = {
    'red': colour_values(reds),
    'green': colour_values(greens),
    'blue': colour_values(blues)
    }

  return histogram


def colour_values(values):
  colour = {}
  for value in values:
    if value in colour:
      colour[value] += 1
    else:
      colour[value] = 1
  return colour